home 
 
 
 
enfr
 
Home
Over ABIS
Diensten
Cursussen
Resources
Contact
MyABIS
C
Wie is ABIS? De activiteiten Het kennisaanbod De medewerkers De aanpak De markt Core business z/OS Host Based Technology Database Consolidation Reuse & Integration Klassikale opleidingen Blended learning Consulting Projecten De know-how Onderwerpen Quality of Service Self-Service At your Service! ABIS helpt KBC met de ICT Academy ABIS en vICTory-be: no-nonsense! ABIS en KLM: een (h)echt partnership! ABIS en APG - over certificeeropleidingen!KennisdomeinenDienstenaanbodOpleiding en coachingConsulting en projectenServiceReferentiesMedewerkersPartners 

Wie is ABIS? - Consulting

ABIS experten staan u graag bij bij het oplossen van bedrijfsspecifieke vraagstukken. In functie van de vraag en de voorliggende problematiek reiken we oplossingen aan. We stellen een stappenplan voor om tot oplossingen te komen. Deze oplossingen zijn vaak gestoeld op algemeen aanvaarde 'best practises'. Of we voeren praktische taken uit: een installatie, configuratie.

En we gaan nog een stap verder. ABIS streeft er ook naar haar kennis en ervaring, op basis waarvan ze tot een advies is gekomen, te beschrijven, te documenteren, te argumenteren. Conclusie: ABIS biedt u een mogelijke oplossing alsook de kennis om eventueel achteraf zelf tot bepaalde oplossingen te komen.

Concreet:

Graag gaan we samen met u na of het nuttig is deze dienstverlening eenmalig aan te bieden, dan wel een systeem 'strippenkaart' op te zetten. 'Op afroep' kan op een ABIS-expert beroep worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld interessant voor regelmatig uit te voeren performance evaluaties.