Over ABIS

Meteen naar:

ABIS Training & Consulting werd in België in 1984 opgericht binnen de Boerenbondgroep. Momenteel is ABIS een zelfstandige vennootschap met privé-aandeelhouders. De zetel van ABIS is gevestigd te Leuven. Sinds 1989 is ABIS actief aanwezig op de Nederlandse markt met een eigen vestiging in Woerden (nabij Utrecht).

Onze activiteiten

aboutKnowledgeTransfer.pdf

ABIS Training & Consulting levert technologische informaticadiensten aan grote en middelgrote ondernemingen. Gespecialiseerde kennis van een aantal kennisdomeinen vormt de basis van onze activiteiten. Deze kennis wordt aangeboden als:

De kern van onze diensten stoelt op:

 • een doorgedreven, gespecialiseerde kennis van onze medewerkers;
 • een uitgediepte commerciële en technologische relatie met de klant, om een optimale en kwalitatief hoogstaande ondersteuning van uw bedrijfsprocessen mogelijk te maken.

Kennis, kennisontwikkeling en kennisoverdracht zijn onze core business!

Kennisdomeinen

De IT-wereld staat niet stil - en onze klanten ook niet. In de loop der jaren is de complexiteit van IT-systemen enkel toegenomen, en beheren de meeste van onze klanten een breed spectrum van platformen en applicaties. Als kennisverstrekker houdt ABIS de marktevoluties scherp in het oog. Ervaringen opgedaan door onze medewerkers bij klanten, het nauwkeurig opvolgen van vakliteratuur, het deelnemen aan strategische IT-conferences ... bieden ons de mogelijkheid ons aanbod af te stemmen op de marktontwikkelingen.

We bieden opleidingen en consultancy aan binnen de volgende domeinen: Applicatie-ontwikkeling, Infrastructuur, Database-integratie, Data-analyse & Data Science, Knowledge & Skill management.

technologies.png

Applicatie-ontwikkeling

Objectgeoriënteerde analyse en design staan centraal. Daarnaast focussen we op het aan mekaar koppelen van herbruikbare componenten: webservices en Service Oriented Architectures (SOA).

Beschikbare onderwerpen en technologieën:

 • Analyse en ontwerp: Functionele Analyse en Functioneel Ontwerp, Object Oriented analyse en ontwerp, UML, TOGAF
 • Programmeren: Java (een compleet curriculum, met zowel Java SE als JAVA EE architecturen en ontwikkeling, en verschillende frameworks), COBOL, PL/I, C, Python, Perl, PHP, JavaScript, Angular, XML
 • SOA, Web Services, REST
 • Web Applications
 • Integratie met databases (Oracle, MySQL, MariaDB, Db2, IMS) en middleware (WebSphere, MQ)
 • Testing: ISTQB, Agile Testing, TMap
 • Beheer van de application development lifecycle: Agile, Scrum, PRINCE2®
 • Tools: Eclipse, Rational Application Developer (RAD), Rational Business Developer with EGL, IDz, git

Infrastructuur

ABIS staat reeds jarenlang bekend als mainframe-specialist. Onze interesse gaat daarbij uit naar de 'z/OS Enterprise Server' als applicatieontwikkelplatform met z/OS zelf als basis en Db2 als database. We hebben aandacht voor de nieuwe IBM ontwikkelomgeving voor het z/OS platform.

Naast z/OS specialiseren we ons in Linux en UNIX, en in verschillende database-platformen (zie Database-integratie) en middleware.

Onderwerpen en technologieën:

 • z/OS technologieën: z/OS, USS, Db2, IMS/DB, TSO, CICS/TS, IMS/DC, COBOL, PLI, REXX, EGL, IBM Developer for System z (IDz).
 • Linux en UNIX
 • Databases en Big Data Infrastructure (zie Database-integratie)
 • Websphere Application Server
 • IBM MQ
 • Networking en Internet
 • Sequrity: CISM, Ethical Hacking
 • ITIL

Database-integratie

Om schaarse ressources optimaal en efficiënt te kunnen inzetten, wordt vaak verwacht van databasebeheerders dat ze in staat zijn meer dan één database familie te beheren. Kennis over deze databases, over integratie, maar ook over de verschillen tussen systemen onderling, is daartoe een vereiste. ABIS beschikt over know-how op verschillende platformen: Db2 voor z/OS, Db2 LUW, Oracle, SQL Server, MariaDB en MySQL kennis om hier te kunnen bijdragen.

De kennisdomeinen:

 • Databases: Db2 for z/OS, Db2 for LUW, Oracle, MySQL, MariaDB, IMS
 • Big data technologieën: Hadoop, Spark
 • DBA coaching, DBMS management tools
 • SQL en SQL performance tuning
 • PL/SQL, SQL PL, integreren van databases en applicaties

De kracht van ABIS:

 • gedetailleerde en uniforme kennis van het database designproces;
 • gedetailleerde kennis van de betreffende database en het applicatieontwikkelproces op die database;
 • mogelijkheid tot kritische vergelijking en correlatie van de verschillende systemen;
 • integratie van de verschillende systemen - integratie met z/OS-gebaseerde systemen.

Data-analyse & Data Science

Beschikbare technologieën en onderwerpen:

 • Analytical programming: Python, R, Scala, SAS, SQL
 • AI and Machine Learning: Statistics and statistical modelling, R, Scikit-learn, Tensorflow, Keras
 • Data Intelligence architecturen en data pipelines: Databases (Oracle, MySQL, MariaDB, Db2, IMS), Data Warehousing, Big Data Infrastructure (Hadoop, Spark)
 • Tools: Tableau, Jupyter Notebook, Zeppelin, Rstudio, ...

Knowledge & Skill management

 • Skill management en opleidingsorganisatie;
 • Inventarisatie van opleidingsbehoeften
 • Opzet van opleidingstrajecten - integratie van trajecten met intake, evaluatie
 • Individuele opleidingsplannen

Aanpak

Kennis, kennisontwikkeling en kennisoverdracht via training, coaching en consulting, dat is onze core business. De volledige interne structuur van ABIS is opgezet met dat doel in gedachten. Het is de basis waarop al onze bedrijfsprocessen zijn gebouwd.

Bij ABIS nemen we steeds de behoeften van de professionele informaticus als uitgangspunt. Een informaticus die bedrijfskritische applicatiesystemen moet bouwen en onderhouden in vaak complexe omgevingen. Betrouwbaarheid, veiligheid, beschikbaarheid, effectiviteit staan daarbij centraal. Vandaar onze nadruk op de eisen gesteld door 'Enterprise Based Computing' - en de noodzaak om systemen via messaging- en service- technologieën over verschillende platformen te integreren. We zijn daarbij niet gebonden aan specifieke leveranciers, en bieden u onafhankelijke adviezen op maat aan.

In elke opdracht poogt ABIS voorrang te geven aan de essentie, overbodige tierlantijntjes worden geweerd. Dat betekent ook dat u van ABIS steeds een eerlijk antwoord mag verwachten. Kan we helpen, dan zal dit met enthousiasme gebeuren; heeft ABIS niet de mogelijkheden om een adequaat antwoord te bieden op de vraag van de klant, dan zal dit evenzeer gemeld worden. No-nonsense!

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij onze activiteiten ontplooien op een sociale, duurzame en ethisch verantwoorde manier. ABIS is trouwens formeel positief geëvalueerd door EcoVadis voor haar Corporate Social Responsibility (meer in onze Beleidsverklaring Corporate Responsibility).

Quality of Service

 • De kwaliteit van onze organisatie

ABIS is gestructureerd met kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kwaliteit van de dienstverlening in gedachten, op alle niveaus van de organisatie: zowel technisch als organisatorisch. Onze trainers werken in vast dienstverband, ons cursusmateriaal hebben we zelf ontwikkelt en we beschikken over onze eigen technische infrastructuur. We staan garant voor een verzorgde en punctuele administratieve afhandeling van inschrijvingen, een snelle en adequate reactie op vragen vanwege klanten, en een flexibel aanbod op maat van de gestelde vraag.

 • De kwaliteit van ons aanbod

Dankzij veelvuldig overleg met onze partners en andere experten, focussen al onze diensten zich op de kern van de zaak. Zowel voor, tijdens, als na de ontwikkeling van een opleiding, zorgen een aantal ingebouwde evaluatiemomenten voor permanente controle en toetsen we de training aan de leerdoelstellingen.

Formele feedback van zowel deelnemers als docenten laten ons toe om kwaliteit constant te monitoren en te verbeteren. Voor in-company-sessies wordt deze feedback gedeeld en besproken met de klant.

 • De kwaliteit van onze medewerkers

Onze Medewerkers, steeds in vast dienstverband, beschikken over een unieke expertise. Ze zijn universitair-wetenschappelijk geschoold en hebben jarenlange technische ervaring met de onderwerpen waarin ze gespecialiseerd zijn. Dankzij interne projecten en projecten bij onze klanten koppelen ze theoretische inzichten aan praktische ervaring. Die ervaring vormt de basis van onze consulting-activiteiten. Bovendien zijn onze mensen gepassioneerd door opleiden: ze hebben de didactische skills om complexe technische onderwerpen over te brengen op een heldere en gestructureerde manier.

ABIS-medewerkers zijn tegelijk specialist en generalist:

 • Specialisten, omdat ze een diepgaande en up-to-date kennis hebben van hun kennisdomein. Ze staan tot uw dienst om uw bedrijfsspecifieke technische uitdagingen aan te pakken. Binnen een aantal domeinen staan onze medewerkers internationaal bekend als experts - bijvoorbeeld op het gebied van databasemanagement en -performance. Ze zijn graaggeziene gasten op technische conferenties.
  Onze docenten zijn, waar zinvol, gecertifieerd door o.a. LPI, IBM, Oracle, OMG, Microsoft, ...
 • Tegelijk zijn het generalisten. Ze kunnen een specifiek technisch probleem kaderen in een brede context. Dit vereist dat zij belangrijke ontwikkelingen binnen gerelateerde gebieden volgen; en dat ze een idee hebben over hoe IT zal evolueren.

Al deze factoren garanderen de kwaliteit van onze dienstverlening. Het zijn de redenen waarom onze adviesdiensten van uitstekende kwaliteit worden beschouwd en waarom onze opleidingen altijd zeer gewaardeerd worden: ze vergroten de onafhankelijkheid van de deelnemers, zijn praktisch van aard en richten zich op de essentie.

Partners

We kunnen niet in alles specialist zijn. Daarom hebben we, naast onze eigen opgebouwde kennis, een vertrouwd netwerk van zorgvuldig geselecteerde Partners. De meesten van hen werken al jarenlang met ons samen, en we kunnen instaan voor de uitstekende kwaliteit van hun werk!

At your Service!

De account managers van ABIS staan ter beschikking om u bij te staan. Hun affiniteit met techniek en hun vaak omvangrijke kennis van uw bedrijfsprocessen bieden hierbij ongekende voordelen. In samenspraak met uw en onze technische experten kunnen ze u vertellen hoe ABIS kan helpen - of waarom niet.

 • We adviseren u bij het bepalen van de inhoud van een opleiding of een traject;
 • We helpen bij het afstemmen van de te hanteren opleidingsvormen - op basis van uw noden en timing;
 • We stellen voor u een opleidingsplan samen (doelstellingen, aanpak en werkvormen, etc.)

Graag bekijken we samen met u hoe we volgende bijkomende diensten kunnen invullen:

 • intake van kandidaten bij grotere trajecten
 • evaluatie van kandidaten/cursisten
 • projectbegeleiding bij langere opleidingstrajecten - migraties, starters ...

Neem gerust met ons contact op!

 • Account managers:
 • Voor België: Arnout Veugelen +32-16-245610
 • Voor Nederland: Kris Van Thillo +31-348-413663
 • training@abis.be