ABIS Infor - 2017-01

30 jaar ABIS NV

Paul Veugelen (ABIS) - 17 januari 2017

Samenvatting

Reeds meer dan 30 jaar is ABIS actief met informaticaopleidingen voor professionele informatici. En meer dan 10 jaar geleden verliet ABIS de veilige schoot van de Boerenbondgroep. Tijd voor een overzicht.

Een ambitieuze start

ABIS (Algemene BedrijfsInformatiseSystemen / Advanced Business Information Systems) werd in 1984 opgericht als afdeling van Aveve met als doel totaaloplossingen in de informatica aan te bieden, in de eerste plaats voor de landbouwmarkt. Naast deze activiteiten die zich richtten op het gebruik van de PC, werd er ook een afdeling systeemsoftware opgestart. Deze groep ontwikkelde en verkocht wereldwijd systeem- en ontwikkelingssoftware voor IBM mainframes.

Aanvullend op de kernactiviteiten van deze twee afdelingen organiseerde ABIS opleidingen, zowel voor PC-gebruikers (dBase, Lotus Symphony, Basic, PC-DOS, ...) als voor IBM mainframeontwikkelaars (IMS/DB, IMSADFII).

History01.jpg

De start van ABIS werd ondersteund door een brede marketing en informatiecampagne. Hieronder een beeld van het tweede nummer van ABIS Infor (1985), het informatieblad van ABIS.

ABISinfor_1985_J1N2.png

ABIS wilde al snel op eigen benen staan en in 1986 werd ABIS N.V. boven de doopvont gehouden, met als aandeelhouders verschillende afdelingen van de Belgische Boerenbond. De plannen waren zeer ambitieus - the sky was the limit - maar snel bleek dat vooral de activiteiten van de systeemsoftwareafdeling niet de verwachte resultaten opleverden. In 1987 werden deze activiteiten overgedragen aan 4ST, een nieuw bedrijf opgericht door Eddy Bogaert, toenmalig directeur van ABIS. Hugo Derkinderen kwam aan het hoofd te staan van het afgeslankte ABIS.

De opleidingsactiviteiten bleven binnen ABIS en concentreerden zich bijna uitsluitend op cursussen rond het gebruik van de IBM mainframe. Zeer vroeg werd de kaart getrokken van DB2, waar ABIS niet enkel een uitgebreid opleidingsprogramma op de markt bracht, maar ook gerenommeerde sprekers naar België haalde - o.a. Chris Date, één van de medegrondleggers van de relationele databases.

De mainframeopleidingen van ABIS vielen ook bij Nederlandse bedrijven erg in de smaak en grote groepen zakten af naar Leuven om hier DB2-opleidingen te volgen en zich verder tegoed te doen aan andere geneugten van de bierstad. In 1989 startte ABIS met een vestiging in Woerden (Nederland).

History01a.jpg

ABIS95 - een grondige reorganisatie

Het succes van de opleidingsactiviteiten stond in schril contrast met de resultaten van de PC-afdeling, vooral door de slechte toestand in de landbouwmarkt. In 1995 werden de PC-activiteiten doorgeschoven naar andere bedrijven.

Paul Veugelen kreeg de leiding van het gereorganiseerde ABIS dat actief bleef als opleider en consultant.

History02.jpg

De opleidingsactiviteiten werden verder uitgebreid en dekten een steeds groter gebied van het informaticalandschap: naast de traditionele mainframecursussen (MVS, DB2, IMS, CICS, CSP, ...) werden steeds meer cursussen aangeboden voor andere platformen (UNIX, OS/2, Oracle, ...). Ook in Nederland was ABIS succesvol met zijn opleidingen en de vestiging in Woerden kon eveneens mooie resultaten voorleggen.

In de ban van het jaar 2000 en de euro

Reeds in 1996 bood ABIS omscholingstrajecten aan voor analist-programmeur mainframe/COBOL/DB2. De belangstelling was enorm, want iedereen vreesde voor rampzalige gevolgen als de bestaande 'legacy' programma's niet aangepast werden om het datumprobleem - veroorzaakt door het gebruik van 2 cijfers (96) i.p.v. 4 (1996) - op te lossen. En het jaar 2000 naderde met rasse schreden.

En op het einde van zo'n traject volgde de beloning voor de deelnemers.

History03.jpg

Op financieel gebied waren de jaren 1997-2000 dan ook topjaren. Dat er toen zeer hard gewerkt werd, zal niet verbazen.

Management buy-out

Vanaf 2002 liep het in de informaticasector minder goed, en bij ABIS was dat niet anders. De groep Boerenbond (toen nog steeds aandeelhouder) was tevens van oordeel dat opleidingen voor professionele informatici niet meer paste in haar strategie en besloot eind 2005 het bedrijf te verkopen aan het management.

ABIS bleef op de ingeslagen weg verderwerken met een verbreding van het aanbod. Mainframe cursussen bleven goed voor één derde van de activiteiten. De verschuiving van inschrijvingen van publieke cursussen (open cursusaanbod) naar bedrijfsspecifieke cursussen werd steeds sterker. Net zoals voordien bleef de bank- en verzekeringssector de belangrijkste klantengroep.

History04.jpg

Annus horribilis

2008 blijft in ieders geheugen gegrift als het jaar van de bankencrisis. Ook ABIS ondervond hiervan de dramatische neerslag wat in 2009 zorgde voor een halvering van de omzet en een substantieel verlies. Ieder nadeel heeft echter zijn voordeel. Zo was er in het crisisjaar tijd om een aantal nieuwe cursussen te ontwikkelen (o.a. Java, PHP en MySQL), werd het interactief gedeelte van de ABIS-website geïmplementeerd, en werd er ijverig gepubliceerd (o.a. in Exploring DB2, een uitgave van ABIS met artikels over DB2). Naast de reeds bestaande samenwerkingsverbanden met o.a. RSM (UK), RealDolmen en Istya, werd ook een overeenkomst gesloten met Elgon in Luxemburg om de ABIS-cursussen aldaar te commercialiseren.

De crisis liet zich ook voelen bij het jaarlijkse kerstdiner. Of niet?

History06.jpg

Grootse projecten

Na regen komt zonneschijn - dat was ook zo in 2010, maar de zon bleef niet lang schijnen en 2011 en 2012 eindigden weer met - een weliswaar klein - verlies. Opvallend was dat ABIS in die periode nog steeds voor een aantal klanten mainframetrajecten kon organiseren, een gevolg van het tekort aan mainframeontwikkelaars, grotendeels veroorzaakt door pensionering van de specialisten van de vorige generatie. Trouwens ook vandaag de dag nog worden regelmatig mainframetrajecten opgezet voor startende informatici.

Bijna 20 jaar na het verschijnen van het laatste nummer van 'ABIS Infor' werd de publicatie hervat en ondetussen zijn we weer 7 jaar actief.

Gedurende vele jaren had ABIS reeds deelgenomen aan openbare aanbestedingen voor opleidingen, maar los van een opleidingsproject voor het Europees Parlement in de periode 2006-2008, was dit nooit erg succesvol. In 2013 wonnen we echter de hoofdprijs: ABIS mocht gedurende 3 jaar 960 medewerkers van Fod Financiën inwijden in de geheimen van de informatica. Een project goed voor 1680 lesdagen, waarbij elke deelnemer 14 dagen basisopleiding kreeg over hardware, operating systemen, datacommunicatie, databases en SQL, maximaal aangepast aan de specifieke taken van de belastingsambtenaren.

Ook in Nederland waren we vanaf 2014 zeer succesvol met certificeringstrajecten voor de medewerkers van een grote bank. Deze trajecten die vandaag (2017) nog doorlopen, bereiden de deelnemers voor op certificering in Linux, Java en Oracle databases. Meer info hierover vindt u in een vorig nummer ( 2016-02).

In 2015 nam ABIS zijn intrek in een totaal gerenoveerde infrastructuur op de Diestsevest 32 te Leuven.

History07.jpg

Big Data en Data Science

Ondanks de drukke lesactiviteiten in de periode 2013-2016, heeft ABIS enorm geïnvesteerd in het verwerven van kennis en het ontwikkelen van cursussen in het domein van Big Data en Data Science. Voor ABIS is dit een logische voortzetting van haar focus op database technologie waarin ze reeds meer dan 25 jaar ervaring heeft. We zijn ervan overtuigd dat de nieuwe cursussen rond o.a. Python, R, Hadoop, Spark, MongoDB en Tableau onze klanten zullen helpen om deze technologieën met succes onder de knie te krijgen.

Besluit

Reeds meer dan 30 jaar biedt ABIS opleidingen aan voor professionele informatici. Het blijvend succes is te danken aan de no-nonsense aanpak waarbij kwaliteit, aandacht voor de echte noden van de klant, en voortreffelijke medewerkers de kern van het dienstenaanbod uitmaken.

Staff_2017-01.jpg