Exploring Db2

Wat is Exploring Db2?

Een technische publicatie van ABIS voor alle Db2-specialisten. Met als doel u bij te staan in het opvolgen van de evolutie van Db2.

Met artikelen:

 • over nieuwe applicatieontwikkeltechnieken;
 • over recente mogelijkheden in Db2 die beheer en onderhoud efficiënter en makkelijker maken;
 • over 'best practises' allerhande;
 • die uw praktische Db2-vragen beantwoorden.

Indien u graag per e-mail op de hoogte gehouden wordt van het verschijnen van nieuwe nummers:

De onderwerpen van de reeds verschenen artikels vindt u hieronder. U kunt telkens doorklikken voor het downloaden van het volledige nummer.

Jaargang 11

 • Jaargang 11 - Nummer 2 - april 2019 ( pdf-file 292 KB)
 • In Db2 en Python verneemt u hoe Db2 kan benaderd worden vanuit de populaire programmeertaal Python, en vooral wat het Python-ecosysteem als meerwaarde kan bieden voor de Db2-gebruiker.
 • De tweede bijdrage, Db2 en R, probeert u een beeld te geven van wat R is, en hoe u Db2-data in R kunt analyseren en visualiseren.
 • In "Dossier 12" vindt u een overzicht van de nieuwe "pagination"-syntax in Db2 12.
 • Jaargang 11 - Nummer 1 - juni 2018 ( pdf-file 382 KB)
 • Een update over het gebruik van IDz (alias RDz), in "IDz voor ontwikkelaar & DBA".
 • Een vervolg op de vorige bijdrage over JSON en XML: "JSON - in Db2", met deze keer de Db2-specifieke aspecten, zowel server als client.
 • Een derde bijdrage heeft het over Db2's nieuwe model van versioning: "Db2 12 Continuous Delivery - of toch #13?"
 • En ten slotte, in "Dossier 12", gaat het deze keer over de nieuwe zogenaamde "advanced triggers".

Jaargang 10

 • Jaargang 10 - Nummer 4 - oktober 2017 ( pdf-file 339 KB)
 • Het ARRAY datatype, nieuw in Db2 11 for z/OS (en al een poosje beschikbaar in Db2 for LUW).
 • Een tweede bijdrage in de reeks over de optimizer van Db2 for z/OS in een versie 11 context. Met in deze aflevering: query transforms, inclusief predicate pushdown, virtuele indexen, en kort iets over de nieuwe explain-tabellen die daarbij horen.
 • XML of JSON? En welke ondersteuning kan Db2 ons daarbij geven? In dit nummer een eerste bijdrage over "JSON (vs XML) - en Db2".
 • In Dossier 11 gaat het deze keer over de nieuwe, langere adressering van de logs, de zgn. "extended RBA & LRSN".
 • Jaargang 10 - Nummer 3 - februari 2017 ( pdf-file 300 KB)
 • "Where has the DB2 Connect Gateway gone?", met een goed overzicht van de recente evolutie van dit onmisbare maar meestal onzichtbare bouwblok.
 • "Optimizer-flexibiliteit", een eerste bijdrage in een nieuwe reeks over de optimizer van DB2 for z/OS in een DB2 11 context. Met alvast twee interessante nieuwe mogelijkheden van de optimizer in v11.
 • En ten slotte een iets uitgebreider "Dossier 11", met drie highlights van DB2 11: drop column, globale sessievariabelen, en autonome stored procedures.
 • Jaargang 10 - Nummer 2 - september 2016 ( pdf-file 293 KB)
 • Als de geschiedenis zich herhaalt: nieuwe ideeën omtrent NoSQL, data-analytics, .... zijn niet nieuw
 • De Window functie in de 'nieuwe' SQL: nieuwe mogelijkheden voor DB2 als centrale data-store, ook in een modern BI-landschap
 • Dossier 11 met de mediaan-functie en het gebruik van de FLWOR-syntax in PureXML
 • Jaargang 10 - Nummer 1 - februari 2016 ( pdf-file 300 KB)
 • Als statistieken ontbreken... dan kan de optimizer niet optimaal werken! Lees meer over de nieuwe feedback die de DB2 11 optimizer geeft in de eerste bijdrage van dit nummer.
 • Analytische SQL-queries worden steeds complexer; gelukkig heeft DB2 11 daarvoor Nieuwe SQL: Super-Groups. Lees meer hierover in het tweede hoofdartikel.
 • In Dossier 11 vindt u nog twee nieuwe mogelijkheden van DB2 11 for z/OS: een variant van de LIKE syntax, en SQL-toegang tot de directory.

Jaargang 9

 • Jaargang 9 - Nummer 2 - maart 2015 ( pdf-file 292 KB)
 • Big Data en DB2: een bijdrage waarin uitgelegd wordt waarom en in welke mate de "Big Data" hype ook toegeslagen heeft in DB2 11 for z/OS.
 • Met een bijdrage over Separate Security proberen we u warm te maken voor een relatief nieuwe autorisatie-mogelijkheid van DB2 (zowel z/OS als LUW). Nieuw niet zozeer technisch gesproken (want reeds beschikbaar in respectievelijk DB2 10 for z/OS en DB2 9.1 for LUW) maar vooral qua bekendheid en gebruik.
 • En in een hybride Dossier 10 / Dossier 11 wordt kort uitgelegd welke Nieuwe Bind- en Explain-mogelijkheden zowel DB2 10 als DB2 11 voor u in petto heeft op z/OS.
 • Jaargang 9 - Nummer 1 - mei 2014 ( pdf-file 382 KB)
 • "Rational Developer for System z en DB2" geeft concrete tips hoe u RDz efficiënt kunt inzetten bij het ontwikkelen van software die gebruik maakt van DB2. Tegelijkertijd vindt de DBA hier ook enkele interessante suggesties voor o.a. het visualiseren van de DB2-catalog. Een interessante grafische front-end dus voor alle gebruikers van DB2 voor z/OS!
 • "DB2 LUW V10 hidden treasures - administratieve views en routines" geeft een gedetailleerd overzicht van hoe u, als DBA, de verschillende bronnen van DB2-metadata op LUW kunt in het oog houden. U vindt er suggesties voor het efficiënt inrichten van een "DB2 dashboard" zodat u potentiële problemen snel en gericht kunt opsporen en verhelpen.

Jaargang 8

 • Jaargang 8 - Nummer 2 - april 2013 ( pdf-file 302 KB)
 • Met "Hash access voor user data in DB2 10" laten we u kennismaken met een (voor DB2) nieuwe, snelle manier van single-row-fetch. Wellicht is minstens één van uw tabellen de ideale kandidaat om in te richten met hash access!
 • Een tweede bijdrage, "Pending DDL", geeft een korte beschrijving van de nieuwe manier waarop DB2 enkele van de nieuwe "online schema changes" implementeert, en wat de implicaties daarvan zijn voor uw DB2-omgeving.
 • Dossier 10 heeft het deze keer over "indicatorvariabelen", met daarin een opvallende nieuwe mogelijkheid om informatie uit te wisselen met DB2 10 for z/OS
 • Jaargang 8 - Nummer 1 - augustus 2012 ( pdf-file 137 KB)
 • In Temporele data en DB2 10 for z/OS - deel 3, het laatste in deze reeks, wordt de "business time period" onder de loep genomen, opnieuw aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld.
 • SQL PL foutafhandeling gaat in op enkele technische details in SQL PL, met name twee verschillende manieren waarop "exception handling" kan gebeuren in een stored procedure.
 • En tenslotte vindt u in Dossier 10 Non-key kolommen in unieke indexen, waarin één van de opvallende nieuwe mogelijkheden beschreven wordt van DB2 10 voor z/OS.Jaargang 7

Jaargang 7

 • Jaargang 7 - Nummer 4 - januari 2012 ( pdf-file 116 KB)
 • Temporele data en DB2 10 for z/OS - deel 2 beschrijft aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld hoe data-versioning en historiek autonoom door DB2 kan beheerd worden.
 • In een tweede bijdrage, Scalaire functies: zo doet SQL Server het, vindt u een overzicht van de gelijkenissen en de verschillen tussen DB2 en SQL Server.
 • En tenslotte DB2 10 for z/OS: enkele opvallende nieuwigheden, een zeer beknopte samenvatting van de meest in het oog springende nieuwe mogelijkheden van versie 10, als aanzet voor een dossier-10-reeks in onze volgende nummers.
 • Jaargang 7 - Nummer 3 - oktober 2011 ( pdf-file 131 KB)
 • SQL PL en PL/SQL - What's in a name? Onze DB2- en Oracle-specialist licht een tipje van de sluier over de gelijkenissen maar vooral ook de verschillen tussen deze twee procedurele relationele talen.
 • In een tweede bijdrage, Aan de slag met SQL PL in DB2, gaan we wat dieper in op de mogelijkheden en enkele syntax-details van SQL PL.
 • En tenslotte een kort verslag van onze eigen ervaringen met het "porten" van COBOL-programmatuur naar SQL PL: SQL PL als programmeertaal - onze ervaringen.
 • Jaargang 7 - Nummer 2 - mei 2011 ( pdf-file 157 KB)
 • In een eerste artikel, Temporele data en DB2 10 for z/OS (I), proberen we de belangrijkste nieuwigheid van versie 10 te duiden door een vergelijking met wat Oracle in dit verband te bieden heeft;
 • Daarna, in Queries on extended Explain tables in DB2 vindt u een tweede bijdrage over de nieuwe Explain-tabellen en hoe hieruit performance-informatie te extraheren;
 • Tenslotte bespreekt Scalaire functies: het MySQL-aanbod de verschillen (en gelijkenissen) tussen DB2 en MySQL voor wat betreft benaming en gebruik van de belangrijkste scalaire functies.
 • Jaargang 7 - Nummer 1 - augustus 2010 ( pdf-file 348 KB)
 • Persistentiemogelijkheden tussen Java en DB2, waarin u leest hoe DB2 kan dienen als persistentielaag voor Java-objecten;
 • Exploratie van de nieuwe explain-mogelijkheden door Abe Kornelis (Bixoft) is een respons op een artikel in het vorige nummer van Exploring DB2;
 • Scalaire functies: Oracle-tegenhangers bespreekt de verschillen (en gelijkenissen) tussen DB2 en Oracle;
 • DDL genereren zonder externe tools door Robert Vial (ICU IT) bespreekt de standaard-applicatie DB2PLI8 om de DB2-catalog te lezen.

Jaargang 6

 • Jaargang 6 - Nummer 3 - januari 2010 ( pdf-file 334 KB)
 • Standaard SQL: scalaire functies, een eerste artikel in een reeks over de verschillen tussen relationele databases voor wat betreft benaming en gebruik van scalaire functies. In deze bijdrage worden de verschillen met de SQL-standaard besproken.
 • Explain: oude en nieuwe mogelijkheden, geeft een kort overzicht van het gebruik van EXPLAIN in DB2 for z/OS. Als nieuwe mogelijkheid wordt in het bijzonder toegelicht hoe u optimisatie-info verkrijgt over het gebruik van nog niet bestaande indexen.
 • En tenslotte een bijdrage i.v.m. "nieuw in DB2 9 voor z/OS" met als titel "Waarom u nieuwe DB2 9 SQL echt nodig hebt!"
 • Jaargang 6 - Nummer 2 - augustus 2009 ( pdf-file 394 KB)
 • Efficiënt zoeken op basis van een "ongeveer"-key in DB2 v8 in Optimisation: chaînes de caractères (met Nederlandse vertaling in bijlage).
 • Recente standaardisatie-inspanningen van IBM in versie 9 van DB2 worden behandeld in DECFLOAT en ander nieuws in DB2 9.
 • We vervolgen de reeks bijdragen over het samengaan van IBM en Cognos, en de gevolgen hiervan voor het Data Warehouse landschap, met Cognos, an IBM Company (deel 2).
 • Jaargang 6 - Nummer 1 - maart 2009 ( pdf-file 162 KB)
 • Een overzicht van DB2-functionaliteiten rond DW, besproken in vorige nummers, passeert de revue in Data Warehousing en DB2 for z/OS - A Recap.
 • Het combineren van dimensie- en fact-tabellen in Over star schema joins...
 • Een overzicht van de mogelijkheden geboden door OLAP-functies in Haal meer uit je database met OLAP SQL.
 • DB2 for z/OS en de Dynamic Statement Cache geeft aan wat de impact kan zijn van deze functionaliteit voor DW-applicaties.

Jaargang 5

 • Jaargang 5 - Nummer 4 - december 2008 ( pdf-file 220 KB)
 • Een vervolg op het artikel in het vorige nummer over nieuwe mogelijkheden in DB2 9. Nu een onderwerp dat ook voor versies 7 en 8 van DB2 van toepassing is: Auto-rebind.
 • Nieuw in DB2 9, maar wellicht nog niet zo goed begrepen, dus wat duiding over Clone tables.
 • En een nieuw artikel in de reeks over "DB2 en XML", met name over XSLT, de "transform"-component van de XML-familie, in XSLT genereert SQL.
 • Jaargang 5 - Nummer 3 - juni 2008 ( pdf-file 139 KB)
 • Een derde onderwerp in de reeks DB2 9 over het vermijden van "regressie" bij rebinds: Help hoe herstel ik mijn oud toegangspad?
 • Compressie is één van de mogelijkheden van DB2 voor z/OS, die een revival lijkt te kennen, o.a. doordat DB2 9 voor LUW nu ook compressie ondersteunt. Achtergrondinformatie vindt u in Datacompressie in DB2: wat en hoe?
 • Ten slotte een eerste bijdrage in een reeks van drie, waarin we de toegevoegde waarde nagaan door het samengaan van IBM en Cognos, in Data Warehouses: Cognos, an IBM Company (deel 1).
 • Jaargang 5 - Nummer 2 - maart 2008 ( pdf-file 187 KB)
 • Een tweede onderwerp in de reeks DB2 9, met daarin die andere grote nieuwigheid van de laatste DB2-release: "Index by Expression" in DB2 9 for z/OS.
 • Zoals beloofd in het vorige nummer, waarin we XML in DB2 9 onder de loep namen, gaan we deze keer in op de "query-taal" van XML: XPath - een tutorial.
 • Ook enkele "highlights" van de voorbije IDUG-conferentie in Athene van 5-9 nov. 2007.
 • Jaargang 5 - Nummer 1 - september 2007 ( pdf-file 126 KB)
 • Een kijk achter de schermen van het 'waarom' en het 'hoe' van data warehousing: over MQTs (Materialised Query Tables) en MVs (Materialised Views).
 • Een eerste deel in de nieuwe reeks DB2 versie 9 met als eerste artikel 'XML in DB2 v9'.

Jaargang 4

 • Jaargang 4 - Nummer 5 - december 2006 ( pdf-file 160 KB)
 • Een nieuwe syntactische mogelijkheid van DB2 v8 voor z/OS, in Gaten in tabellen: recursieve SQL in DB2.
 • Performance-analyse van DB2 voor z/OS in een grafisch kleedje? - Visual Explain voor DB2 v8 op z/OS.
 • Nieuw in DB2 v8 voor z/OS - een overzicht.
 • Het laatste deel rond content management, in DB2 en content management - 4: document flow.
 • Jaargang 4 - Nummer 4 - juni 2006 ( pdf-file 155 KB)
 • Aandacht voor nieuwe partitioneringsmogelijkheden in Tabelpartitionering in DB2 versie 8.
 • Waarom ook u met unicode in aanraking zal komen, leest u in Tekstcodeerschema's en Unicode met DB2 v8.
 • Het derde deel rond content management, in DB2 en content management - 3: zoekfaciliteiten.
 • Tabelimplementatie in DB2, Oracle en SQL Server - hoe gaan deze leveranciers om met het logische concept 'tabel'?
 • Jaargang 4 - Nummer 3 - april 2006 ( pdf-file 553 KB)
 • RAD en DB2. RAD (opvolger van WSAD) is een ontwikkelingsomgeving met een interessante interface voor DB2 en bijhorend database management.
 • DB2 en Content management - 2: het data model. De DB2 Content Manager ondersteunt een rijk data model voor het structureren en definiëren van content.
 • Jaargang 4 - Nummer 2 - januari 2006 ( pdf-file 122 KB)
 • Nog een extra artikel over DB2 datummanipulaties: Over datum, tijd en tijdsduur in DB2 - 2.
 • In de reeks over de verschillen tussen DB2, Oracle en SQL Server gaat de aandacht dit keer naar external storage: SQL Server Architecture: DB-Filegroup-Extent.
 • Een nieuwe reeks over content management: Lees hierover in DB2 en Content Management - 1.
 • Jaargang 4 - Nummer 1 - september 2005 ( pdf-file 161 KB)
 • Steeds meer datummanipulaties worden door DB2 ondersteund, in Over datum, tijd en tijdsduur in DB2.
 • Naast DB2 hebben we allemaal ook andere relationele databases in huis. Wat zijn nu de verschillen, in Oracle? SQLServer? - het systeem.
 • We hadden het reeds over MQSeries en DB2 - wat is er nieuw? Lees Over MQSeries enablement in DB2 UDB v8.

Jaargang 3

 • Jaargang 3 - Nummer 5 - juni 2005 ( pdf-file 121 KB)
 • Over het belang van de mapping tussen relationele databases en objecten, in Object-relational mapping met Hibernate.
 • En voor het laatst, in DB2 utilities en applicaties - 4, de mogelijkheid van remote utility uitvoer via DSNUTILS.
 • In Dossier 8 bespreken we kort de mogelijkheid om common table expressions te definiëren.
 • Overzicht van de gepubliceerde artikels in de 3e jaargang.
 • Jaargang 3 - Nummer 4 - mei 2005 ( pdf-file 112 KB)
 • Over het belang van utilities in de context van applicatieontwikkeling - in DB2 utilities en applicaties - 3.
 • Nieuwe rapporteringsmogelijkheden in DB2 UDB for LUW - in OLAP functies in DB2 UDB LUW versie 7 en 8.
 • In Dossier 8 gaat het over de 'common client'.
 • Jaargang 3 - Nummer 3 - maart 2005 ( pdf-file 132 KB)
 • Over het belang van utilities in de context van applicatieontwikkeling - in DB2 utilities en applicaties - 2.
 • Wat is het nut van RTS - in Realtime statistics voor DB2 for z/OS.
 • En Dossier 8 gaat in op REOPT(ONCE).
 • Mock objects as testing method: een ABIS presentatie op Javapolis 2004, Antwerpen.
  (zie https://www.abis.be/resources/presentations/javapolis2004mockobjects.pdf)
 • Jaargang 3 - Nummer 2 - november 2004 ( pdf-file 293 KB)
 • Over het belang van utilities in de context van applicatieontwikkeling - in DB2 utilities en applicaties -1.
 • Nieuwe tendenzen in security en DB2 versie 8, in Multilevel Security in DB2 for z/OS version 8.
 • En Dossier 8 vat een aantal korte vernieuwingen op het gebied van SQL syntax samen.
 • Praktisch met web services aan de slag - een praktijkvoorbeeld!: een ABIS presentatie op de GSE NL.
  (zie https://www.abis.be/resources/presentations/gsenl20041104webservices.pdf)
 • Jaargang 3 - Nummer 1 - september 2004 ( pdf-file 368 KB)
 • Over het integreren van informatie in DB2 UDB versie 8 in DB2 Information Integrator
 • Dossier 8 handelt over tabel-gecontroleerde partitionering.
 • En nog meer over integratie, nu met MQSeries, in DB2 en MQSeries - Integratie.

Jaargang 2

 • Jaargang 2 - Nummer 9- juni 2004 (pdf-file 113 KB)
 • Over het fundamentele belang van de nieuwe SQL- mogelijkheden, in Extended SQL: onverwacht (?) efficiënt!
 • Dossier 8 gaat over stage 1 in DB2 V8
 • Een extra editoriaal
 • Is DB2 overal dezelfde? Het antwoord vindt u in Een systeemvergelijking - DB2 for LUW vs. DB2 for z/OS and OS/390.
 • Overzicht van de gepubliceerde artikels in de 2e jaargang.
 • Jaargang 2 - Nummer 8 - mei 2004 (pdf-file 353 KB)
 • UDB federated databases - performance.
 • Dossier 8 behandelt indexen op variabele lengte kolommen.
 • En ook aandacht voor cursors: Scrollable cursors in DB2 voor z/OS.
 • Jaargang 2 - Nummer 7 - april 2004 (pdf-file 214 KB)
 • Een speciaal artikel Alles over web services, geschikt voor de leek en voor de specialist!
 • Web services ontwikkelen in een DB2 omgeving: Over web services, WORF en DB2!
 • Dossier 8 kijkt naar XML.
 • Een blik in de toekomst - Grid, web services en DB2 data.
 • Jaargang 2 - Nummer 6 - maart 2004 (pdf-file 171 KB)
 • In het derde artikel van de reeks rond .NET vindt u het antwoord op de vraag 'Waar zijn mijn cursors heen?' - DB2 Data Provider verenigt .NET-client - 3.
 • Gebruikt u reeds LOBs? Lees dan zeker dit artikel: Een buitenbeetje - LOBs en space management!
 • Dossier 8 behandelt een aantal extra veiligheidsaspecten?
 • Jaargang 2 - Nummer 5 - februari 2004 (pdf-file 312 KB)
 • De kenmerken en de evolutie van online reorganisatie in DB2, met praktijkvoorbeelden van Sidmar - Online Reorg in DB2.
 • Dossier 8 behandelt een aantal wijzigingen m.b.t. 'stage 1' query-optimisatie en distributiestatistieken.
 • We bieden een tweede artikel in de reeks van 3 rond .NET - DB2 Data Provider verenigt .NET-clients - 2.
 • Jaargang 2 - Nummer 4 - december 2003 (pdf-file 151 KB)
 • Het laatste deel in onze reeks DB2 applicatieperformance - DB2 performance - case 4.
 • In Dossier 8 staan we stil bij multiple row selects.
 • Reeds gekend van DB2 voor LUW - nu ook op z/OS in versie 8, Materialized Query Tables (MQT).
 • Jaargang 2 - Nummer 3 - november 2003 (pdf-file 143 KB)
 • Stored objects worden steeds meer gebruikt; in Triggers & redundancy staan we stil bij een mogelijk gebruik.
 • Het derde deel in onze reeks DB2 applicatieperformance - DB2 performance - case 3.
 • Dossier 8 behandelt multiple row inserts.
 • Jaargang 2 - Nummer 2 - oktober 2003 (pdf-file 170 KB)
 • Over het tunen van DB2 applicaties in een Java omgeving, in Tunen van Java/DB2 applicaties.
 • Het tweede deel in onze reeks DB2 applicatieperformance - DB2 performance - case 2.
 • Een inleiding in .NET applicatieontwikkeling met DB2 - DB2 Data Provider verenigt .NET clients - 1.
 • En Dossier 8 staat stil bij schema-evolutie.
 • Jaargang 2 - Nummer 1 - september 2003 (pdf-file 130 KB)
 • Over UNION-based views, in Partitioned tablespaces - er is een alternatief!
 • Het begin van een nieuwe reeks rond applicatieperformance - DB2 performance - case 1.
 • Voor het eerst in Exploring DB2 - Dossier 8!

Jaargang 1

 • Jaargang 1 - Nummer 9 - juni 2003 (pdf-file 378 KB)
 • Opnieuw LOB's, maar nu voor applicatieontwikkelaars, in Large Objects in DB2 for OS/390 - 2.
 • Dossier 7 - nog een beknopt overzicht van een klein aantal interessante weetjes!
 • Welke elementen beïnvloeden performance in een federated database - Federated Databases - 2.
 • Overzicht van de gepubliceerde artikels in de 1e jaargang
 • Jaargang 1 - Nummer 8 - mei 2003 (pdf-file 221 KB)
 • De CASE-expressie geeft een overzicht van de concrete voordelen van deze instructie
 • In SQL/PL, een beknopt overzicht tonen we aan dat DB2 nu ook rechtstreeks procedurele logica ondersteunt
 • Dossier 7: Leafnear en leaffar.
 • Jaargang 1 - Nummer 7 - april 2003 (pdf-file 251 KB)
 • Een inleidend overzicht van de mogelijke technieken voor database toegang vanuit Java: Java en DB2: een uitdagende combinatie
 • Het verschil tussen JDBC en SQLJ in: APIs voor de ontwikkelaar
 • In Mapping en persistentie gaan we in op architecturele oplossingen voor database toegang: één artikel over EJB en één artikel over JDO
 • Java en DB2 - bedenkingen van een DBA
 • Dossier 7: UNIONS
 • Jaargang 1 - Nummer 6 - maart 2003 (pdf-file 212 KB)
 • Het op een gestructureerde manier bijhouden van tekst, beeld en geluid: Large Objects in DB2 for OS/390 - 1
 • DB2 XML Extender - 2. Het tweede deel van de bespreking, waarbij voornamelijk wordt ingegaan op de Collection-methode
 • Dossier 7: eindelijk - Rij expressies
 • Jaargang 1 - Nummer 5 - februari 2003 (pdf-file 208 KB)
 • Hoe hints combineren met de mogelijkheden geboden door DSN_STATEMNT_TABLE in het kader van performance-analyse: DSN_STATEMNT_TABLE - 2
 • Dossier 7: sorteren op expressies !?
 • 1, 2, 3, 4, 5, ... en wat daarna? Over identity kolommen - 2: toch niet zo evident?
 • Jaargang 1 - Nummer 4 - december 2002 (pdf-file 194 KB)
 • XML en DB2: DB2 XML Extender - 1. In dit eerste deel wordt de Column-methode besproken
 • Dossier 7: de online load - we doen steeds meer online
 • Ideaal voor gedistribueerde operaties in een heterogene database omgeving: de DB2 UDB Federated Database - 1. We lichten een tipje van de sluier ...
 • Jaargang 1 - Nummer 3 - november 2002 (pdf-file 231 KB)
 • Een nieuwe techniek om de performance van SQL statements te evalueren: DSN_STATEMNT_TABLE - 1
 • Dossier 7: zie de catalog groeien - bewaar een historiek van uw optimizer statistieken
 • Een oproep!
 • DB2 Text Extender: u vindt wat u zoekt ..., of hoe u DB2 kunt gebruiken als een tekst-zoekmachine
 • Jaargang 1 - Nummer 2 - oktober 2002 (pdf-file 188 KB)
 • Triggers - relatief nieuw in DB2 voor OS/390. In Business logica in triggers - Pendant actions wordt hiervan een voorbeeld gegeven
 • Dossier 7: zie de catalog groeien - over primary keys en unique constraints
 • ROWIDs en RIDs - slechts 2 letters verschil? Of is het toch meer dan dat? Kunnen ze beide rechtstreeks gebruikt worden in queries?
 • Jaargang 1 - Nummer 1 - september 2002 (pdf-file 297 KB)
 • Het gebruik van optimizer hints in DB2 - of hoe u de DB2 optimizer eindelijk zelf kunt meedelen hoe moeilijke SQL moet worden geoptimaliseerd.
 • Dossier 7: artikelen omtrent DB2 versie 7 weetjes. In dit nummer behandelen we Web services.
 • Opeenvolgende keys toekennen in DB2 - u gebruikt timestamps? CICS temporary queues? Eindelijk kan u ze ook door DB2 laten genereren. Lees 1, 2, 3, 4, 5, ... en wat daarna? Over identity kolommen - 1.