ABIS Infor - 2011-10

ABIS helpt KBC met de ICT Academy

Kris Van Thillo (ABIS) - 08 oktober 2011

Samenvatting

ABIS in gesprek met Patrick Tulpin, ICT Training Consultant bij KBC over de ICT Academy.

De KBC ICT Academy

Als één van de grootste ICT werkgevers van het land heeft KBC voortdurend nood aan nieuwe medewerkers. Het betreft natuurlijk masters in IT, maar ook masters zonder ICT-opleiding, met interesse in en affiniteit voor ICT. Want KBC heeft ook behoefte aan specialisten in domeinen en technologieën die vandaag in standaard opleidingsrichtingen onvoldoende aandacht krijgen; en aan medewerkers die in hun ICT-teams in staat zijn klantvragen eerst en vooral vanuit een niet-ICT perspectief te benaderen.

De KBC ICT Academy heeft tot doel deze laatste groep medewerkers een grondige ICT-opleiding te bieden. Voor de invulling van het standaard basisdeel van de ICT Academy doet KBC beroep op ABIS. Het betreft opleidingen die het fundament vormen noodzakelijk om als professioneel ICT-er bij een bank aan de slag te gaan. Uitdieping gebeurt achteraf, intern bij KBC.

KBC geeft er de voorkeur aan dit standaard basisdeel door ABIS te laten invullen, ook al hebben ze de mensen en de middelen beschikbaar om ook dit onderdeel zelf in te vullen. De toegevoegde waarde die ABIS hier biedt op het vlak van kennis(overdracht), didactische aanpak en ervaring (met o.a. langlopende opleidingstrajecten) blijkt één van de pijlers van het succes van de Academy.

Het volledige interview vindt u hier terug.