ABIS Infor - 2013-01

ABIS en APG - over certificeeropleidingen!

Kris Van Thillo (ABIS) - 6 december 2012

Samenvatting

ABIS in gesprek met Robert Erdkamp van APG - over begeleiding van een Java certifceertraject.

Over certificeeropleidingen!

In een aantal technische domeinen heeft APG er voor gekozen resoluut de kaart van 'certificering' te trekken. Uiteraard om het professionalisme van haar medewerkers aantoonbaar te maken; maar ook om haar medewerkers er op te wijzen dat ook zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen kennisevolutie. Iets waar bedrijf en werknemer samen dienen in te investeren.

Een intakegesprek gevolgd door een individuele inventarisatie van de bestaande kennis van de medewerkers heeft ABIS de mogelijkheid geboden een op maat samengesteld Java opleidings- en begeleidingstraject uit te werken, met certificering als doel. Collectief aangeboden aan betrokken medewerkers; en gestoeld op een veelheid van didactische werkvormen.

Het volledige interview vindt u hier terug.