ABIS Infor - 2017-09

Personeelsvoorziening bij de Pensioendienst

Kris Van Thillo (ABIS) - 16 augustus 2017

Samenvatting

Een samenwerking tussen IRIS en ABIS voor het oplossen van een rekruteringsprobleem bij de Belgische Federale Pensioendienst.

Zoek - Train - Start

De Pensioendienst wilde nieuwe krachten aantrekken om mee te bouwen aan myPension.be. Na een openbare aanbesteding werd de opdracht toegekend aan IRIS, die op zoek ging naar geschikte kandidaten. Na vele interviews en grondige testen werden uiteindelijk 3 personen weerhouden. Deze moesten over een goeie basiskennis Java beschikken en bovendien vertrouwd zijn met het Vaadin framework. Op basis van succesvolle samenwerkingen in het verleden, koos IRIS voor de opleiding van deze juniors resoluut voor ABIS. Er volgde een intensief opleidingstraject van 33 dagen, waarna ze klaar waren voor hun eerste werkdag bij de Pensioendienst.

Het volledige artikel vindt u hier terug.