This page is not available in English.

ABIS Infor - 2015-03

Mobiel met een mainframe?

Gie Indesteege (ABIS) - 25 maart 2015

Samenvatting

De wereld wordt gestuurd door het gebruik van smartphones en tablets, en de vele apps om zo snel mogelijk informatie over onszelf en de rest van de mensheid te verkrijgen of te delen met anderen. We kunnen amper leven zonder Whatsapp of Facebook, en googelen heeft dezelfde status gekregen als spreken of luisteren. Maar wie levert die informatie, waar wordt die gecontroleerd, verwerkt, beheerd? En juist daar speelt het mainframe een belangrijke rol.

Wat is een mainframe?

Het huidige mainframe, of enterprise server, levert een hele rist diensten aan de gebruiker van mobiele apparaten (en van de klassieke PC), en dat op een uiterst betrouwbare en efficiënte wijze:

  • (mobiele) toegang tot informatie (anywhere, anyhow, any...), waarbij we twitterend, bluetoothend, SMSend, ... onze vrienden en de rest van de wereld benaderen.
  • het verwerken van informatie die via apps voor online transacties worden aangevraagd: bankverrichtingen, inbrengen van klantgegevens, plaatsen van bestellingen, ... De nodige business regels in de toepassingen zorgen voor de correcte behandeling en controle.
  • het klassieke batch werk zorgt voor diepgaande analyses, voorspellingen en rapportering, die dan weer informatie leveren aan de geïnteresseerde gebruiker via RSS feed, twitter, of ... .

Al deze informatie zit opgeslagen in databases, hiërarchisch, relationeel en/of NoSQL, en wordt gecontroleerd door de overeenkomstige database management systemen. De toegang ertoe wordt mogelijk gemaakt via services die bijvoorbeeld geleverd worden door een transaction monitor. En dat in een beveiligde context.

Kortom, het mainframe kan beschouwd worden als een robuuste, beschikbare en betrouwbare informatiebron op elk ogenblik.

Wat gebeurt er mobiel?

Het gebruiken en benaderen van al die informatie gebeurt massaal via apps op mobiele devices. Die proberen een gebruiksvriendelijke interface te voorzien om zo snel mogelijk de juiste informatie te leveren op een duidelijke en overzichtelijke manier. Het selecteren, aanpassen en versturen van (nieuwe) gegevens met minimale handelingen is een uitdaging.

Het bouwen van goede grafische toepassingen voor mobiele devices vraagt vooreerst een duidelijke structuur en organisatie van de informatie, en daarna een goede kennis van algemene of specifieke programmeertalen voor het te gebruiken apparaat.

Omwille van de veelheid en verscheidenheid aan toestellen, is een kennis van en HTML, en JavaScript, en JSON, en Dojo, en XML, en ... aangewezen. Maar met de hulp van de juiste tools kan er relatief eenvoudig een goede interface gebouwd en getest worden.

Maar hoe zit het dan met de integratie van de app met de mainframe services/toepassingen?

Hoe werkt een mobiel apparaat samen met een mainframe?

Het koppelen van de grafische app aan de informatiebron is uiteindelijk de grootste uitdaging. Alle informatieuitwisseling berust op het gebruik van de juiste interfaces (API) en protocollen. Voorbeelden hiervan zijn HTTP, (RESTful) web services, AJAX, ...

Het opzetten en controleren van de communicatie met de backend toepassing moet natuurlijk gebouwd worden in de app, aan de hand van de geselecteerde programmeertalen. Bestaande backend applicaties kunnen dan via deze interfaces hun diensten aanbieden, en de nodige informatie verstrekken. Gelukkig zijn de nodige tools voorzien om bestaande toepassingen als service aan te bieden, zonder veel extra werk.

Daarnaast moet de mobiele app ook nog gecontroleerd gedistribueerd worden vanuit een centrale app-store, zodat toekomstige wijzingen snel bij de gebruiker terecht komen. Een goed change management is hiervoor belangrijk.

En laat ons het beveiligingsaspect niet vergeten. End-to-end beveiliging en gegevensprivacy zijn absoluut noodzakelijk.

Omdat de mobiele vraag alsmaar toeneemt, is een schaalbare oplossing uiteraard aangewezen. En ja, voor al deze uitdagingen is een mainframe uitermate geschikt en biedt het de goede oplossingen. Daarom noemt IBM, bij de aankondiging van zijn laatste paradepaard in de mainframe wereld, de z13: "The premier data and transaction engine for the mobile generation".

Besluit

Mobiele apps en server toepassingen lijken ver van elkaar te staan, maar hebben elkaar zeker nodig. Al de vermelde invalshoeken vereisen een geïntegreerde aanpak, en de nodige ondersteuning van de juiste tools. Een voorbeeld hiervan vind je onder andere in het IBM Mobile First Platform.

Maar de combinatie van mobiele apps en een mainframe is/wordt voorzeker "a winning team".

Referenties: