Cette page n'est pas disponible en français. Veuillez-nous en excuser.

Ethical Hacking Foundation

In deze cursus maakt u op een eenvoudige manier kennis met het werkveld van de hacker. U kruipt in de huid van een hacker en leert de basisstappen van veel voorkomende digitale inbraken. Ook leert u begrijpen en inschatten wat de impact van cybercrime op uw organisatie kan zijn. De cursus haakt sterk in op de actualiteit waardoor u in staat bent de diverse dreigingen te vertalen naar risico's in uw eigen omgeving. Ethisch hacken leer je door het te doen. In deze cursus gaat u zelf aan de slag als ethisch hacker. In twee dagen wordt theorie en praktijk gecombineerd in een unieke lesopzet. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de TryHackMe omgeving. Dit is een online platform met praktische lab-omgevingen en Capture the Flag oefeningen.

Kalender

dateduréelang.lieuprix 
02 sep2NWoerden 1645 EUR (exempte de TVA)
02 sep2Nweb based 1645 EUR (excl. TVA)
02 oct2NWoerden 1645 EUR (exempte de TVA)
02 oct2Nweb based 1645 EUR (excl. TVA)
07 nov2NWoerden 1645 EUR (exempte de TVA)
07 nov2Nweb based 1645 EUR (excl. TVA)
09 déc2NWoerden 1645 EUR (exempte de TVA)
09 déc2Nweb based 1645 EUR (excl. TVA)
INFO SESSION ET INSCRIPTION

Doelgroep

Deze cursus is uitermate geschikt voor personen die nieuw zijn in het vakgebied van het ethisch hacken. Ook managers die inzicht willen krijgen in de mogelijkheden en gevaren van hacking zijn welkom.

Voorkennis

Tijdens de cursus Ethical Hacking Foundation wordt de basis van ethisch hacken behandeld. Er is geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen, maar als u ook aan de oefeningen deel wilt nemen is technische ervaring met computers aan te raden. Indien u nog geen technische ervaring met computers heeft raden wij een Linux introductie cursus aan. Het niveau van deze cursus is mbo+.

Inhoud

 • Introduction to Ethical Hacking
 • Students learn the brief definition of ethical hacking
 • Students are aware of the hacking cycle
 • Students become acquainted with Kali Linux
 • Module 1 Network Hacking
 • Students know the basics of wireless networking including BSSID and ESSID, open and closed networks and WPA/WEP security
 • Students are to find information about a wireless network adapter and configure the adapter to be used in WiFi hacking
 • Students know the basics of packet capturing using airodump and injection in order to capture and crack a WEP key
 • Students know the basics of using nmap and the zenmap GUI for network discovery scanning
 • Module 2 Penetration I
 • Students acquire knowledge of dirb and nikto and their primary differences and are able to interpret the initial results of a dirb and nikto scan
 • Students know how to launch a vulnerability scan with Vega and analyse / interpret results
 • Students become familiar with the basic SQL commands and know some special SQL commands
 • Students know how to find a SQL Injection vulnerability
 • Students know how to execute an automated SQL Injection with SQLmap
 • Students are able to crack a password hash with John The Ripper
 • Students are able to use hydra to brute-force a web-based login form
 • Module 3 Penetration II
 • Students acquire knowledge about manipulating parameters in web-pages including GET and POST parameters
 • Students become familiar with client and server-side validation
 • Students know what OWASP ZAP and Burpsuite are
 • Students know how to use ZAP/BURP to bypass client-side validation
 • Students know how to use ZAP/BURP with cookies
 • Students know what file inclusion is
 • Students know how local file inclusion works
 • Students know how remote file inclusion works
 • Students know how to use these techniques to gain shell access
 • Module 4 Capture the Flag
 • Using the techniques learned in the previous 3 modules, students are able to break into the wireless network of Bicsma. They are able to discover interesting hosts and identify what services run on them. Students access and eventually exploit these services to gain access to the systems

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Eerste dag: klassikale training met oefeningen. De tweede dag staat in het teken van het voorbereiden en uitvoeren van een hack.

De cursus Ethical Hacking Foundation is het eerste niveau in het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de cursus Ethical Hacking Practitioner.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat "Ethical Hacking Foundation" van SECO en kunt u uw digitale S-EHF badge aanvragen.

 • Exameninformatie
 • Taal examen: Engels
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 60 minuten

Duur

2 cursusdagen - 8 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy.


INFO SESSION ET INSCRIPTION