This page is not available in English.

Ethical hacking foundation

In deze cursus maakt u op een eenvoudige manier kennis met het werkveld van de hacker. U kruipt in de huid van een hacker en leert de basisstappen van veel voorkomende digitale inbraken. Ook leert u begrijpen en inschatten wat de impact van cybercrime op uw organisatie kan zijn. De cursus haakt sterk in op de actualiteit waardoor u in staat bent de diverse dreigingen te vertalen naar risico's in uw eigen omgeving. Ethisch hacken leer je door het te doen. In deze cursus gaat u zelf aan de slag als ethisch hacker. In twee dagen wordt theorie en praktijk gecombineerd in een unieke lesopzet.

Kalender

No public sessions are currently scheduled. We will be pleased to set up an on-site course or to schedule an extra public session (in case of a sufficient number of candidates). Interested? Please contact ABIS.

Doelgroep

Deze cursus is uitermate geschikt voor personen die over weinig technische kennis beschikken en nieuw zijn in het vakgebied van het ethisch hacken.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig om aan deze foundation-level cursus deel te nemen maar enige affiniteit met computers en techniek is aan te raden.

Inhoud

 • Introduction to Ethical Hacking
 • Students learn the brief definition of ethical hacking
 • Students are aware of the hacking cycle
 • Students become acquainted with Kali Linux
 • Module 1 Network Hacking
 • Students know the basics of wireless networking including BSSID and ESSID, open and closed networks and WPA/WEP security
 • Students are to find information about a wireless network adapter and configure the adapter to be used in WiFi hacking
 • Students know the basics of packet capturing using airodump and injection in order to capture and crack a WEP key
 • Students know the basics of using nmap and the zenmap GUI for network discovery scanning
 • Module 2 Penetration I
 • Students acquire knowledge of dirb and nikto and their primary differences and are able to interpret the initial results of a dirb and nikto scan
 • Students know how to launch a vulnerability scan with Vega and analyse / interpret results
 • Students become familiar with the basic SQL commands and know some special SQL commands
 • Students know how to find a SQL Injection vulnerability
 • Students know how to execute an automated SQL Injection with SQLmap
 • Students are able to crack a password hash with John The Ripper
 • Students are able to use hydra to brute-force a web-based login form
 • Module 3 Penetration II
 • Students acquire knowledge about manipulating parameters in web-pages including GET and POST parameters
 • Students become familiar with client and server-side validation
 • Students know what OWASP ZAP and Burpsuite are
 • Students know how to use ZAP/BURP to bypass client-side validation
 • Students know how to use ZAP/BURP with cookies
 • Students know what file inclusion is
 • Students know how local file inclusion works
 • Students know how remote file inclusion works
 • Students know how to use these techniques to gain shell access
 • Module 4 Capture the Flag
 • Using the techniques learned in the previous 3 modules, students are able to break into the wireless network of Bicsma. They are able to discover interesting hosts and identify what services run on them. Students access and eventually exploit these services to gain access to the systems

Verloop van de cursus

Eerste dag: klassikale training met oefeningen. De tweede dag staat in het teken van het voorbereiden en uitvoeren van een hack.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit niet inbegrepen bij de cursus.

Duur

2 dagen.

Docent

Security Academy.


SESSION INFO AND ENROLMENT