This page is not available in English.

Certified implementer of ISO27001:2017

Tijdens de opleiding Certified Implementer of ISO27001:2017 leert u een Information Security Management System (ISMS) dat aan de eisen van ISO27001:2017 voldoet op te zetten en toe te passen in uw eigen organisatie.

De ISO 27001:2017 en de ISO 27002 zijn op dit moment de security normeringen die internationaal veelvuldig worden gevraagd door klanten. Met het ISO27001:2017-diploma op zak wordt u internationaal erkend als security professional en verhoogt u de marktwaarde van zowel uzelf als uw bedrijf.

Kalender

datedur.lang.locationprice 
10 Nov3Nweb based 2145 EUR (exempt from VAT)
10 Nov3NWoerden 2145 EUR (exempt from VAT)
SESSION INFO AND ENROLMENT

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden of zich al bezighouden met de implementatie van de ISO27001:2017- en ISO27002-norm. In deze cursus wordt u begeleid de examenstof eigen te maken zodat u het examen succesvol kan afronden.

Voorkennis

Er is geen voorkennis nodig, echter enige basiskennis van informatiebeveiliging wordt wel aangeraden.

Inhoud

  • Module 1: ISO27001:2017: Tijdens de eerste dag van de cursus wordt de norm uitgebreid besproken en komt ter sprake hoe ISO27001 de managementcyclus voor informatiebeveiliging beschrijft en hoe invoering van de norm in grote lijnen in de praktijk verloopt. De focus tijdens deze dag ligt enerzijds op kennis verwerven van de norm en anderzijds op de toepassing ervan door het maken van een projectplan en beleid, het uitvoeren van een risicoanalyse en het opstellen en uitvoeren van het verbeterplan.
  • Module 2: Invoering van de ISO27001:2017: Vanaf dag 2 gaan we de diepte in. Na een meer gedetailleerde blik op ISO27001 en ISO27002 leert u hoe invoering van de norm kan verlopen en hoe ook het continu verbeteren van het informatiebeveiligingsproces geimplementeerd kan worden. Dit deel van de cursus is in hoge mate interactief. Aan de hand van een casus voert u een risicoanalyse uit en bespreken we plenair de gekozen maatregelen uit de casus en vooral hoe de implementatie ervan moet verlopen.
  • Module 3: Invoering van de ISO27002: Op de laatste dag gaan we dieper in op de maatregelen zelf. Want plannen maken en uitvoering toetsen is absoluut noodzakelijk maar uiteindelijk zijn het toch de maatregelen waardoor de beveiliging beter wordt. We bespreken de elf hoofdstukken uit ISO27002, de samenhang met ISO27001 en vooral welke maatregelen welke risico's wegnemen of niet. Als laatste onderwerp op de derde dag komt het certificatieproces aan de orde of algemener: wat het betekent om compliant te worden en te blijven aan ISO27001 en hoe een externe toets daarop verloopt.

Verloop van de cursus

In deze cursus wordt - door met de materie zeer vertrouwde docent - de inhoud en het gebruik van ISO27001 toegelicht vanuit de praktijk.

De laatste lesdag wordt afgesloten met een examen. Wanneer u dat met succes aflegt ontvangt u het certificaat "Certified Practitioner of ISO27001" van Security Academy, waarmee u aantoont over de achtergrond te beschikken om de implementatie en exploitatie van een ISMS te kunnen begeleiden.

Duur

3 dagen.

Docent

Security Academy.


SESSION INFO AND ENROLMENT