This page is not available in English.

Business Continuity Practitioner

De zesdaagse cursus Business Continuity Practitioner behandelt alle aspecten die u als aankomend BCM-specialist nodig heeft om business continuity in uw organisatie op de kaart te zetten en te borgen.

De cursus kent een perfecte balans tussen theorie en praktijk. Praktijkvoorbeelden worden in casuïstiek uitgewerkt. Er wordt volop ruimte geboden om met de andere deelnemers ervaringen uit te wisselen. Er wordt niet alleen kennis gedeeld, maar u kunt ook uw relatienetwerk ten aanzien van BCM verder uitbreiden.

Kalender

No public sessions are currently scheduled. We will be pleased to set up an on-site course or to schedule an extra public session (in case of a sufficient number of candidates). Interested? Please let us know.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die werkzaam zijn in de primaire processen is en daarnaast uitermate geschikt voor:

 • Securitymanagers
 • Informatiemanagers
 • Service Level managers
 • Marketingmanagers
 • Bedrijfsjuristen
 • Supply Chain managers
 • Teammanagers

Voor deze cursus geldt: neem vooral je eigen praktijkervaring mee.

Voorkennis

Basiskennis van business continuity wordt aangeraden. Beschikt u hier nog niet over, dan raden wij aan eerst de cursus Business Continuity Foundation te volgen. Het niveau van deze cursus is mbo/hbo.

Inhoud

 • Module 1: Bedreigingen- en kwetsbaarheidsanalyse (BKA)
 • Het nut, de noodzaak en het doel van een BKA
 • Opstellen van een BKA en BKA-rapportages
 • Hoe staat uw organisatie in zijn algemeenheid tegenover bedreigingen en kwetsbaarheden?
 • Het verschil tussen een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van bedreigingen en kwetsbaarheden
 • Hoe kunnen bedreigingen- en kwetsbaarheden beheersbaar worden gemaakt?
 • Module 2: Business impactanalyse (BIA)
 • Het nut, de noodzaak en het doel van een BIA
 • Bestaande methoden om een BIA uit te voeren en het opstellen van een vervolgschadebeeld
 • Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD), Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO)
 • De soorten gevolgschade en het bepalen van een gevolgschadebeeld
 • Welke disciplines zijn nodig voor de uitvoering van een BIA?
 • Het opstellen van BIA-rapportages
 • Module 3: Inleiding Business Continuity Plan (BCP)
 • Wat is Crisis Management?
 • De kenmerken van een crisis
 • Het verschil tussen een incident en een crisis
 • Wat is het nut en de noodzaak van crisiscommunicatie?
 • Het verschil tussen imago en reputatie
 • Het opstellen van een crisismanagementplan
 • De samenstelling van de crisisorganisatie
 • De rol van sociale media ten tijde van een crisis
 • Het opstellen van een Crisis Stakeholdermap
 • De rol van BHV in crisismanagement
 • Module 4: Bedrijfshulpverleningsplan (BHV)
 • Van bedrijfszelfbescherming naar bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Geschiedenis en verkenning van eerste hulp bij incidenten
 • Welke eisen worden er gesteld aan de BHV?
 • Het opzetten van een BHV-organisatie
 • Emergency Respons van de Overheid
 • Module 5: Crisismanagementplan (CMP)
 • Module 6: Continuity of Operations Plan (COOP)
 • Wat is een COOP en waar dient het voor?
 • Student kan de plannen binnen het COOP benoemen
 • Het opstellen- en de basisvereisten van een herstelplan
 • De verschillende soorten herstelstrategieën en bijbehorende kwaliteitskenmerken
 • Het belang van back-up en herstel van digitale en niet digitale data; de noodzaak van externe opslag
 • De vertaling van een proces naar onderliggende informatiesystemen en het realiseren van herstelmaatregelen
 • Het belang en de samenstelling van een herstelorganisatie
 • Module 7 – Testen van het Business Continuity Plan (BCP)
 • Uit welke stappen bestaat het testproces?
 • De noodzaak van het testen van het BCP
 • Welke soorten testen zijn er?
 • De toegevoegde waarde van een testkalender en het opstellen ervan
 • Het opzetten van een testplan
 • De valkuilen van het testproces

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

De cursus Business Continuity Practitioner is het tweede niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification programma en is de voorloper van de opleiding Business Continuity Management Expert.

Het officiële SECO-Institute examen wordt online afgenomen en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het diploma van het SECO-Institute, en kunt u uw S-BCP titel en digitale badge aanvragen.

 • Exameninformatie
 • Taal examen: Nederlands
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 5 open vragen en 1 case
 • Examentijd: 120 minuten

Duur

6 cursusdagen - 24 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy BV.


SESSION INFO AND ENROLMENT