Db2 concepten

Na het volgen van deze cursus

 • hebt u een grondig overzicht van de verschillende componenten van Db2: z'n werkwijze, z'n objecten en procedures;
 • draagt u de Db2-terminologie mee en weet u ook inhoudelijk waar iedere term voor staat;
 • hebt u inzicht gekregen in de toepassingsmogelijkheden van Db2, kunt u het product positioneren in een geautomatiseerde omgeving, en kent u de invloeden hiervan op die omgeving;
 • hebt u een idee van de beschikbare ontwikkel-tools en randproducten rond Db2.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Iedereen die op de hoogte wil of moet zijn van Db2: managers, afdelingschefs, eind-gebruikers, beslissingnemers, informatici en niet-informatici.

Voorkennis

Men moet vertrouwd zijn met de algemene principes van relationele database management systemen.

Inhoud

 • Historiek en toekomst
 • Db2 als (relationeel) database management systeem:

kenmerken en toepassing • voor- en nadelen • gebruik op z/OS • gebruik op Windows, Unix en Linux • gekoppeld gebruik

 • Db2 in een ontwikkelingsomgeving:

strategie • beschikbare tools en randproducten (zowel IBM als niet-IBM) • verdere ontwikkelingen • opleiding • DRDA

 • Db2, interne structuur:
 • de objecten (database, tabel, index...) en hun onderling verband
 • de catalog als interne dictionary
 • SQL, interactief te gebruiken om objecten (DDL) en gegevens (DML) te manipuleren
 • embedded SQL, werkwijze en eigenaardigheden
 • beschikbare utilities
 • het interne beveiligingsmechanisme en de autorisaties
 • de problematiek van locking

Verloop van de cursus

Klassikale training.

Duur

1 dag.

Docent

Peter Vanroose, Kris Van Thillo.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN