IT-Security Foundation

Informatiebeveiliging rust op drie pijlers: mensen, processen en technologie. Geen van die drie kan zonder de rest. Maar voor mensen met een niet-technische achtergrond kan juist de technische pijler knap lastig zijn. De IT-wereld maakt gebruik van haar eigen specifieke hulpmiddelen en het bijbehorende jargon, waardoor een gesprek met mensen uit die wereld voor niet-ingewijden soms net op een wedstrijd Babylonische spraakverwarring lijkt.

Met deze cursus maakt u in twee dagen op een laagdrempelige wijze kennis met de belangrijkste technische hulpmiddelen die de informatiebeveiliger tot zijn beschikking heeft. Er wordt verteld wat er allemaal in de gereedschapskist zit en wat ieder hulpmiddel doet (de concepten worden uitgelegd), zonder dat u daarbij overspoeld wordt met allerlei details over de precieze technische werking.

Kalender

datumduurtaalplaatsprijs 
26 aug2NWoerden 1645 EUR (BTW-vrij)
26 aug2Nweb based 1645 EUR (excl. BTW)
01 okt2NWoerden 1645 EUR (BTW-vrij)
01 okt2Nweb based 1645 EUR (excl. BTW)
SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor functionarissen die een beperkte technische achtergrond hebben, maar in hun werk wel met technici in gesprek dienen te kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Aankomend informatiebeveiligers
 • IT Risk functionarissen
 • IT Governance functionarissen
 • Auditors wiens werkveld ook IT omvat of gaat omvatten
 • Lijnmanagers
 • Service Management functionarissen
 • Helpdesk medewerkers

Voorkennis

Het is aan te bevelen dat u in grote lijnen bekend bent met een aantal basisbegrippen uit de IT, zoals bijvoorbeeld IP-adres of netwerk. Verder is er geen voorkennis nodig om aan deze cursus op foundation level niveau deel te kunnen nemen.

Inhoud

 • Systems
 • Hardware
 • Operating Systems
 • Modes of cooperation
 • Software
 • Types of software
 • Common causes of vulnerabilities
 • Mitigations for common vulnerabilities
 • Databases
 • Networking
 • Networking devices
 • Network connections
 • Network models
 • Network architecture
 • Network addressing
 • Cryptography
 • Types of cryptography
 • Public Key Infrastructure
 • Major cryptographic network protocols
 • Major cryptographic applications
 • IT security administration
 • Know your enemy: Hacking as a process, Tool of their trade
 • Know yourself: IT security administration as a process, Tool of our trade

Verloop van de cursus

U ontvangt bij aanvang van de cursus het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Engelstalig en de voertaal tijdens de cursus is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal, ontvangt u deze op de eerste lesdag.

De cursus IT-Security Foundation is het eerste niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program en is de voorloper van de cursus IT-Security Practitioner.

Het SECO-Institute examen wordt extern afgenomen door SECO-Institute en bestaat uit multiple choice vragen. Het examen zit inbegrepen bij de cursus. Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat "IT Security Foundation" en kunt u uw digitale S-ITSF badge aanvragen bij SECO-Institute.

 • Exameninformatie
 • Taal examen: Engels
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 40 meerkeuzevragen
 • Examentijd: 60 minuten

Duur

2 cursusdagen - 8 uur zelfstudie.

Docent

Security Academy.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN