Ontwikkeling van web services met Java EE

Het gebruik van web services laat de integratie van applicaties op verschillende platformen toe. Java EE ondersteunt traditionele web services, gebaseerd op XML en SOAP, en daarnaast ook de RESTful services, die gebruik maken van benoemde resources in een URL en het HTTP en HTTPS communicatieprotocol.

Deze cursus leert hoe een Service Oriented Architectuur (SOA) geïmplementeerd kan worden in Java EE.

 • bouwen van RESTful services (APIs)
 • gebruik van APIs in een browser of in een Java client
 • bouwen van klassieke web services, gebruikmakend van WSDL (Web Services Description Language)
 • creëren van een client die de web service benadert, gebaseerd op SOAP

De focus zal liggen op de REST APIs. Verder worden aspecten zoals foutbehandeling en beveiliging besproken.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Applicatieontwikkelaars die web services gaan implementeren, gebaseerd op een Java EE platform.

Voorkennis

Men moet de basisbeginselen van web services kennen (zie cursus Distributed applications: APIs en web services). Bovendien is een grondige kennis van Java (zie cursus Java: basiscursus) en een basis kennis van XML (zie cursus XML concepten) noodzakelijk.

Inhoud

 • Concepten van web services
 • Gedistribueerde applicaties
 • SOAP en WSDL
 • RESTful services
 • Java Web Services: de basis
 • Java Web Services APIs en Frameworks: JAX-RS en JAX-WS implementaties
 • Opzetten van een JAX-RS/JAX-WS applicatie met Maven
 • Testen met SoapUI
 • Verwerking van XML/JSON in Java
 • XML en/vs. JSON
 • Overzicht van JAXP en JAXB voor de verwerking XML en JSON bestanden
 • De REST Architecturale Stijl
 • Bouwen van REST APIs met JAX-RS
 • Definiëren van RESTful resources
 • JAX-RS annotaties: HTTP methodes, request-parameters, providers,...
 • Databinding in JAX-RS
 • Creëren van Java REST clients
 • Aanroepen van de API methodes: get/post/put/delete
 • REST Exception Handling
 • HTTP(S) status codes
 • Response class
 • Exception Handling in API en client met WebApplicationException en ExceptionMapper
 • Beveiliging van REST APIs
 • Creëren van Klassieke Soap Services met JAX-WS
 • Creëren van een JAX-WS web service m.b.v. annotaties
 • Toegang tot een web service vanuit een Java component, gebruikmakend van SOAP
 • JAX-WS Exception Handling

Verloop van de cursus

Klassikale training en oefeningen, gebaseerd op een Java EE IDE (bv. Eclipse) en een Java EE runtime.

Duur

3 dagen.

Docent

Sandy Schillebeeckx.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN