Onderhandelen - een meerwaarde scheppen voor beide partijen

Onderhandelen is een constante uitdaging in zakelijke context. De clash in belangen tussen uw eigen noden en die van uw gesprekspartners - klanten, collega's, leidinggevenden... - dwingt u tot het nemen van posities. De gevolgen zijn vaak aanzienlijk. Vaak gaan we dit te lijf met onze typische gewoontes en patronen, met wisselend resultaat.

Een meer effectieve, professionele competentie van onderhandelen is gewenst. In deze training leert u:

 • systematisch de behoeften van beide partijen onderzoeken
 • samen objectieve criteria vastleggen als basis voor de onderhandeling
 • inzetten, bepalen waarop u wilt toegeven, en uw wensen bekrachtigen
 • een pallet aan opties onderzoeken alvorens tot beslissing over te gaan
 • de persoon en de inhoud gescheiden te houden, uitnodigen tot constructief gedrag
 • aan conflictbeheersing doen en de lange termijn relatie te ondersteunen

Na afloop kunt u bewuster omgaan met alle elementen van het onderhandelen. U zal ook een nieuwe, frisse kijk hebben op dit boeiende, verrijkende uitwisselingsproces van onderhandelen.

In de training zal gerefereerd worden naar verbale communicatie-vaardigheden zoals actief luisteren, positieve en negatieve feedback geven, assertief een verzoek doen, ... . Wenst u deze vaardigheden nog apart te versterken dan kunt u zich inschrijven voor Communicatievaardigheden voor de technische professional.

Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u waarbij we bijvoorbeeld een tweede dag kunnen toevoegen voor het relationele aspect van onderhandelen (lastig gedrag, manipulatie, assertiviteit,... ). Geïnteresseerd? Gelieve dan ABIS te contacteren.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Deze training richt zich tot iedereen die zijn competenties in het onderhandelen wil versterken.

Voorkennis

Er is geen bijzondere voorkennis nodig.

Inhoud

 • Kennismaking en leerdoelen
 • Wat is onderhandelen?
 • Ontdekkingsoefening en basisprincipes van onderhandelen
 • Het voorbereiden van een onderhandeling
 • Het verloop van een onderhandeling
 • De variabelen van de onderhandeling bepalen
 • Inzetten, bepalen waarop u wilt toegeven, alternatieve ruilen voorzien
 • Toepassingsoefening
 • Onderhandelingsstijlen - wanneer hard, wanneer zacht onderhandelen
 • De Harvard-stijl van onderhandelen
 • Toepassingsoefening
 • Omgaan met tactieken, conflictbeheersing, omgaan met manipulatief gedrag
 • Toepassingsoefening
 • Oefening creatief onderhandelen

Verloop van de cursus

Veel oefenen in rollenspelen. Breng ook zelf situaties mee. De daarin opgedane ervaringen wordt getoetst met principes van onderhandelen en psychologische modellen uit het klassikale gedeelte. De slides zijn ter inspiratie, de syllabus levert een degelijke neerslag van de basisprincipes van onderhandelen, schema's ter voorbereiding en fasen van verloop van een onderhandeling.

Duur

1 dag.

Docent

RITAM Training & Consulting.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN