Statistiek basiskennis

De bedoeling van statistiek is om betekenis te halen uit een groep gegevens. In deze cursus focussen we op de fundamenten van de statistiek, nl. technieken om gegevens te verzamelen, samen te vatten, te organiseren, te analyseren en op basis daarvan conclusies te trekken.

De cursus behandelt onderwerpen zoals visualisatie, kansrekenen, schattingen, testen van hypothesen, regressie, m.a.w. de basis om gegevens te begrijpen met statistische methodes.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Iedereen die de basis van statistiek wil leren; ook deelnemers die in het verleden reeds een cursus statistiek gevolgd hebben, maar hun kennis willen opfrissen. De cursus is extra nuttig voor cursisten die (gaan) werken met statistische pakketten of bibliotheken o.a. in Python, R en SAS.

Voorkennis

Er is geen voorkennis statistiek vereist. Men dient wel vertrouwd te zijn met basis algebra.

Inhoud

  • Data visualiseren

scatter plot, staafdiagram, histogram, doosdiagram

  • Karakteristieken van gegevens

gemiddelde, mediaan, kwartiel, modus, uitschieters

variantie, standaardafwijking

z-score

  • Waarschijnlijkheid

waarschijnlijkheid van disjuncte/niet-disjuncte gebeurtenissen

voorwaardelijke kans en de regel van Bayes

  • Kansverdelingen

standaardnormale verdeling: z-score, kanstabel

Bernoulli-verdeling

binomiale verdeling

  • Inferentie

puntschattingen

standaard fout van het gemiddelde

betrouwbaarheidsintervallen

toetsen van hypothesen

t-verdeling (enkelvoudige steekproef, gepaarde gegevens, verschil van 2 gemiddelden)

gemiddelden vergelijken met ANOVA

  • Lineaire regressie

correlatie, covariantie

regressie van z-scores

Verloop van de cursus

Klassikale training met praktische oefeningen.

Duur

2 dagen.

Docent

Paul Veugelen.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN