Website-ontwikkeling met HTML, JavaScript en Angular

HTML (Hypertext Markup Language) is het standaard bestandsformaat waarin pagina's en sites worden gecreëerd voor het World Wide Web. Hoewel eenvoudige pagina's tegenwoordig doorgaans worden gemaakt met een grafisch productiviteitshulpmiddel, blijft kennis van de syntax van HTML een noodzaak voor het bouwen van meer gesofisticeerde sites.

JavaScript is een eenvoudige, object-georiënteerde programmeertaal die binnen de browser wordt uitgevoerd. Hierdoor kunnen websites ontwikkeld worden die dynamischer en interactiever zijn dan pure HTML.

Hoewel HTML het ideale hulpmiddel is voor het creëren van statische webpagina's, is deze taal niet echt geschikt voor het maken van een dynamische interface. Angular, een open-source framework dat gebruik maakt van TypeScript, helpt ons bij het creëren van front-end webapplicaties. We leren hoe we een volledige "single-page web application" (SPA) schrijven, in overeenstemming met de "best practices" voor web-ontwikkeling. We leren werken met de belangrijkste bouwstenen van Angular: modules, components, templates, metadata, data binding, directives, services en dependency injection.

Na het beëindigen van de cursus zullen de deelnemers in staat zijn een website te creëren door gebruik te maken van HTML, CSS (Cascading Stylesheets), JavaScript en Angular.

In plaats van Angular kan ook gekozen worden voor jQuery, zie Website-ontwikkeling met HTML, JavaScript en jQuery

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Deze cursus richt zich tot beginnende front-end web-ontwikkelaars die hun website aantrekkelijker en interactiever willen maken.

Voorkennis

Enige ervaring met programmeren is vereist (zie cursus Programmeren: basiscursus).

Inhoud

 • HTML5
 • Structuur van een typisch HTML-document
 • HTML markup: tags en elements
 • Tekstopmaak met CSS3 (Cascading Style Sheets)
 • Multimedia toevoegen aan een webpagina
 • Alles over hyperlinks
 • Data weergeven: lijsten en tabellen
 • Interactie met de gebruiker: HTML5-formulieren
 • JavaScript
 • Hoe scripts toevoegen aan een HTML-pagina
 • Alles over "control statements"
 • Alles over "program flow"
 • Werken met data: het gebruik van objecten en functies
 • Het "Document Object Model" (DOM): een overzicht
 • Interactie met de DOM
 • Webformulieren gebruiksvriendelijker maken: client-side validatie
 • Cookies aanmaken en manipuleren
 • Angular
 • Angular installatie: het gebruik van Node and npm
 • TypeScript & JavaScript syntax
 • Architectuur: Modules, Components, en Services
 • Data binding
 • Dynamic components
 • Directives
 • Pipes
 • User input & form validation
 • Reactive forms versus template-driven forms
 • Dependency injection

Verloop van de cursus

Klassikale opleiding waarbij niet enkel de elementaire theorie onderwezen wordt, maar waar vooral de nadruk gelegd wordt op praktijkgerichte oefeningen.

Duur

7 dagen.

Docent

een ABIS docent.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN