Db2 for LUW basiscursus

Db2 for Linux, Unix and Windows (in het kort Db2 for LUW, vroeger ook DB2 UDB genoemd) is een databaseplatform van IBM. (Voor het IBM mainframe-platform, zie Db2 for z/OS basiscursus.)
Tijdens deze basiscursus leert de deelnemer:

 • de opbouw van Db2 for LUW;
 • een korte intro op Data Studio als client tool;
 • de Db2-objecten voor data-opslag en -manipulatie;
 • de eenvoudige definitie van databases en tabellen;
 • de client-opzet en het catalogeren van databases.

Samen met de opleiding SQL en relationele databases: basiskennis, vormt deze training een evenwichtig geheel, zodat men na het volgen van het hele traject een totaalzicht heeft op Db2 for LUW als RDBMS en er op een praktische manier mee aan de slag kan gaan.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Gebruikers en ontwikkelaars die rechtstreeks of onrechtstreeks met Db2 LUW objecten en data in aanraking komen.

Voor systeembeheerders en database verantwoordelijken die niet vertrouwd zijn met Db2, vormt deze basisopleiding een nuttige introductie en de opstap naar de cursus Db2 for LUW DBA - Kernvaardigheden.

Voorkennis

Er wordt verwacht dat de cursisten inzicht hebben in relationele databasesystemen en basis SQL-select-statements kunnen schrijven. Dit betekent kennis op het niveau van de cursus SQL en relationele databases: basiskennis. U kan zelf testen of u voldoende voorkennis heeft door de on-line zelftest in te vullen.

Inhoud

 • De Db2 for LUW familie - Een overzicht
 • Db2 Server producten • Nieuw in V10.5 • Db2 Data Servers • Data Clients/Drivers
 • Db2 Tools
 • Db2 (Administration) Command Line Tools • Intro op Data Studio • Db2 scripting
 • Data Definitie in Db2 for LUW (Basis definities)
 • Instances • Databases
 • Db2 storage objecten: tablespaces, containers
 • Tables • Indexes • Views • User-Defined Types • Triggers • Schemas • Packages
 • Client - Server Setup
 • Directories • Server setup voor client access
 • Configureren van de Data Client/Driver
 • Application Development: overzicht
 • Development, de context • Development, SQL-extensies: Compound SQL en "Inline" SQL PL • PureXML
 • Server-side development • Triggers • User-defined Functions (UDFs) • Stored Procedures
 • Het standpunt van de ontwikkelaar: Application interfaces voor Db2 • Embedded Static SQL • Dynamic SQL • Db2 Call Level Interface (Db2 CLI) • Java Database Connectivity application (JDBC)
 • Security en autorisatie
 • Authenticatie-types • System level autoriteit • Database level autoriteit • Privileges
 • Utilities
 • Export utility - Import utility - Load utility
 • Concurrency en locking
 • Het concurrency-probleem - Isolatie en isolatielevels - Locking-mechanisme
 • Labs

Verloop van de cursus

Klassikale opleiding met oefeningen.

Duur

3 dagen.

Docent

Koen De Backer, Kris Van Thillo.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN