Mainframe case study

Na het volgen van de basiscursussen waarin het leren werken in een mainframe omgeving stap voor stap werd aangebracht, is het nodig om een en ander te integreren in een concreet en praktisch project. Daarom bieden wij de deelnemers de mogelijkheid om het geleerde in praktijk te brengen door middel van een case studie.

Elke deelnemer leert in deze case studie:

  • Een praktisch applicatiesysteem te analyseren en te ontwerpen;
  • Zelfstandig problemen op te lossen;
  • Tijd effectief te besteden;
  • Om te gaan met de aspecten tijdsdruk en tijdsplanning;
  • Zijn werk te presenteren aan de groep.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Deze case studie is bedoeld voor applicatieontwikkelaars die enige praktijkervaring in een mainframe omgeving willen opdoen.

Voorkennis

In deze integratie case studie wordt er gewerkt met de kennis en ervaring die opgedaan is tijdens het mainframe opleidingstraject. Er wordt dus gewerkt met:

  • TSO en ISPF voor het definiëren van de programma's, klaarmaken van test gegevens, opzetten van datasets, ...
  • JCL en JES voor het klaarmaken van de programma's en het uitvoeren in een batch omgeving
  • CICS (of IMS/TM) voor het testen van de applicaties
  • Db2 (of IMS/DB) als database

De inhoud van deze cursussen wordt dan ook als voorkennis verondersteld.

Inhoud

In deze cursus zullen alle aspecten van on-line en batch programmatie uitgebreid aan de orde komen voor het ontwerpen en bouwen van applicaties in een database omgeving. Een facturatiesysteem moet worden aangepast om nieuwe gegevens te kunnen inbrengen. Deze gegevens worden dan opgeslagen in een database, om uiteindelijk via een batch procedure te dienen voor het aanmaken van de facturen.

Verloop van de cursus

U werkt in een kleine groep onder deskundige begeleiding (coaching). De verschillende stadia van het project worden aangebracht, en dan zelfstandig verder uitgewerkt door de deelnemers. De coach zorgt voor ondersteuning waar nodig, zowel inhoudelijk als technisch, maar er wordt voor gewaakt dat niet alles wordt voorgekauwd.

Duur

5 dagen.

Docent

een ABIS-medewerker.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN