Moderne data warehousing en business intelligence

Deze ééndaagse ABIS cursus heeft als bedoeling een conceptueel beeld te geven over het begrip data warehouse dat algemeen, is maar tevens ook volledig.

Alle kenmerken en mogelijkheden van data warehousing komen aan bod: definities, mythe en realiteit, keyconcepten, implementatie- en exploitatiestrategieën.

Wat verstaat men nu precies onder datamining, en hoever kan men op dit ogenblik daarmee gaan. Verscheidene types van producten kunnen daarbij van dienst zijn (cleaning, loading, extraction, ...). Vermits een architectuur een onontbeerlijke vereiste is, zal ook hieraan tijd besteed worden.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

IT personeel, personen die een warehouse moeten opstellen, managers ...

Voorkennis

Enige voorkennis van (relationele) database management systemen is een pluspunt (cf. cursus SQL en relationele databases: basiskennis).

Inhoud

  • Historische achtergrond - context: Vanwaar het belang?

CIF (Corporate Information Factory) en BUS (DataWarehouse Bus)

  • Definities:

Verklaring van de sleutelbegrippen tegen de achtergrond van bovenstaande context - Data Warehouse (Data Mart, ODS, ...) - Data Lake - Data Vault - Enterprise Data Architecture

Big Data

  • Data warehouse 'infrastructuur':

De Data source, Back end (ETT/ETL) processen, de Data store, de Front-end tools

Het belang van Meta Data

  • Front-end tooling: Query & Reporting, OLAP, Data Mining, Data Science, Machine Learning
  • Logische implementatie:

Data profiling

De volledige strategie: source data • transformatie • laden • extractie • cleaning • onderhoud metadata • ...

  • Designing a data warehouse:

Geen data warehouse zonder een doordacht datamodel: ER, Multi Dimensional Modeling, Snowflakes & Stars, Data vault modeling

Verloop van de cursus

Theoretische uiteenzetting, zoveel mogelijk afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

Duur

1 dag.

Docent

Kris Van Thillo.

Reviews

prima om inzichten te verwerven in de verschillende aspecten van het hoe en waarom opzetten van een data warehouse en hoe om te gaan met verschillende types van data

 
  (, )

Good course material, and thorough and clear presentation from the instructor, Kris Van Thillo. This course added a lot of value to my understanding of the modern data warehousing concepts. Very good command and clarity in English of the instructor.

 
  (, )

A lot of theory but with good examples. It was really easy to understand

 
  (, )

SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN