Soft skills voor IT-medewerkers

Steeds meer zoekt de IT-sector medewerkers die naast hun technische competenties aardig zijn in de "soft skills". Uitdagingen zijn bijvoorbeeld:

 • Efficiënt communiceren, inhoudelijk én relationeel
 • Het beheren van de technische uitwisseling maar ook de wijze van samenwerken en het teamgevoel met het oog op het vestigen van goede werkrelaties
 • Een constructieve feedback kunnen geven, zonder te kwetsen
 • Durven opkomen voor de juiste oplossingen naar de klant toe en daar op respectvolle, klantgerichte wijze kunnen over discussiëren
 • Onderhandelen naar een onderling werkbare oplossing toe met aandacht voor de lange termijn relatie
 • Vlot in team kunnen werken, durven spreken en elkaar aan het woord laten en coachend bevragen
 • Symptomen van nakende conflicten herkennen en verdere escalatie voorkomen

Wij bieden u een portfolio van 5 dagen rond soft skills aan, met de volgende thema's:

Dag 1: Communicatie (zie ook Communicatievaardigheden voor de technische professional)

Dag 2: Behoefte-analyse en klantgerichtheid

Dag 3: Presentatie-technieken

Dag 4: Werken in een team

Dag 5: Omgaan met conflicten en belangen

Deze thema's kunnen apart geselecteerd worden, of u kan er een pakket mee samenstellen van 1,2,3,4, of 5 dagen, geheel volgens uw behoefte. U kan deze dagen ook verspreid in de tijd aanbieden, om uw personeel niet te lang uit de productie weg te halen.

Wanneer u interesse hebt in dit pakket workshops, zijn we graag beschikbaar om met u rond de tafel te gaan zitten en een project op maat voor u uit te werken.

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Ontwikkelaars, technische en functionele analisten, projectleiders- en managers

Voorkennis

Er is geen bijzondere voorkennis nodig.

Inhoud

 • Communicatie

Optimaal communiceren binnen een ICT-project

 • Actief luisteren
 • Constructieve feedback geven en ontvangen
 • Zich durven uitdrukken
 • Behoeftenanalyse en klantgerichtheid

Van behoefte tot project:

 • De klant ontmoeten/de behoeften van de klant analyseren
 • Klantgericht denken en communiceren: oog blijven hebben voor de behoeften en het standpunt van de klant tijdens het ontwikkelproject
 • Presentatie-technieken
 • Ideeën gestructureerd vlot voorstellen aan de klant(en)
 • Structuur van een presentatie
 • Wijze van communiceren en lichaamstaal
 • Positionering in de ruimte
 • Gebruik van didactische hulpmiddelen
 • Werken in een team
 • Dynamieken binnen een team herkennen en begeleiden
 • Evenwicht bewaren tussen de elementen inhoud, werkwijze en relatie binnen een team
 • Hoe beïnvloeden teamleden elkaar
 • Jezelf durven uitdrukken tijdens werkoverleg coachend luisteren naar anderen
 • Een team samenstellen
 • Omgaan met conflicten en belangen
 • Wat zijn conflicten? In welke situaties ontwikkelen gesprekken of onderhandelingen zich tot conflicten?
 • De prijs van een conflict
 • Escalerend gedrag, de-escalerend gedrag
 • Je conflictstijl, stijlflexibiliteit

Verloop van de cursus

De te leren principes worden ervaringsgericht geoefend met een duidelijke de-briefing. Zo worden de geoefende vaardigheden met inzicht verankerd. Een compacte portfolio met praktische fiches die gemakkelijk in de werksituatie geraadpleegd kunnen worden, vervolledigt de leerervaring

Duur

5 dagen.

Docent

RITAM Training & Consulting.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN