XML in Db2

De XML-standaard heeft een zeer grondige impact op de IT-industrie. XML wordt quasi algemeen gebruikt ten behoeve van het gestructureerd datatransport, maar het wordt ook meer en meer gezien als een techniek om documenten op een formaat-neutrale manier op te slaan. In Db2-context stellen zich dan volgende vragen:

 • Kunnen we data uit een XML-document gemakkelijk opslaan in Db2, en hoe kan dat zonder verlies aan (structuur)informatie?
 • Kunnen we relationele Db2-data gebruiken als basis voor het genereren van XML-documenten, rechtstreeks vanuit Db2, en kan dat met SQL?
 • Hoe gaan we als Db2-specialist om met complexe XML in de database? Kunnen XML-structuren efficiënt worden doorzocht? Moeten we daartoe indexen creëren? Kan een XML-document efficiënt aangepast worden? Hoe kan een SQL-query resultaten ophalen uit een combinatie van XML-documenten en relationele tabellen?

We gaan even na wat XML voor u betekent, en hoe u er mee in aanraking zal komen. Enkele belangrijke gebruiksscenario's worden uiteengezet. Hiertoe gaan we expliciet aan de slag met "PureXML", de "hybride" database-oplossing van Db2 (sinds versie 9, zowel op z/OS als op LUW).

Kalender

Momenteel zijn er voor deze cursus geen publieke sessies gepland. Graag organiseren we een bedrijfssessie voor u of een extra publieke sessie (bij voldoende belangstelling). Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Doelgroep

Db2-ontwikkelaars en DBA's.

Voorkennis

Een voldoende achtergrondkennis van Db2 is nodig (zie Db2 for z/OS basiscursus of Db2 for LUW basiscursus). Een grondige XML-voorkennis wordt niet verwacht; noties van XML (zie XML concepten) zijn uiteraard een voordeel.

Inhoud

 • Inleiding: wat is XML?
 • Wat u als Db2 DBA of ontwikkelaar moet weten van XML: elements, attributes, boomstructuur, DTDs, Schema's, ...
 • PureXML:
 • XML-documenten opslaan in tabellen m.b.v. het nieuwe Db2-datatype "XML"
 • XML-documenten creëren: de functies XMLElement, XMLForest, XMLConcat, XMLAgg, XMLDocument
 • XML-documenten valideren: XML Schema's en de Db2-schema-repository
 • XML-documenten efficiënt doorzoeken en aanpassen m.b.v. XPath: XMLExists, XMLQuery en XMLModify
 • het gebruik van XQuery, en z'n FLWOR-syntax
 • XML-documentopslag:
 • Beheer en onderhoud van een XML-tablespace
 • Indexen definiëren op een XML-document
 • XML als transport standaard voor Db2-data:
 • Aandacht voor de belangrijkste verschillen tussen relationele datarepresentatie en het XML-datamodel
 • Suggesties voor het zinvol combineren van en/of converteren tussen relationele data en XML-data; shredding
 • Praktijk:
 • Elke techniek wordt uitvoerig gedemonstreerd
 • U krijgt de kans om dit alles zelf te proberen aan de hand van een aantal oefeningen

Verloop van de cursus

Vermits geen grondige XML kennis nodig is, starten we met een korte theoretische inleiding op XML. Dit kader wordt dan gebruikt om de Db2-specifieke implementaties m.b.t. XML te begrijpen. Daarna komen er demo's aan bod en enkele oefeningen.

Duur

1 dag.

Docent

Peter Vanroose, Kris Van Thillo.


SESSIE-INFO EN INSCHRIJVEN